Pressmeddelande -

Välkommen till Läkemedelskongressen 2017 7-8 november

Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel

7 november inledningstalar socialminister Annika Strandhäll.
8 november Läkemedelsresistens – inte bara antibiotika. Björn Olsén, professor Uppsala Universitet och Ulla Olsson-Strömberg, läkare, Akademiska sjukhuset.

Tre parallella spår under två dagar:

Forskning och utveckling
• Registerforskning
• Biobanker
• Precision Diagnostics
• Målsökande terapier

Medicinteknik (7 november)/Tillverkning och handel (8 november)
• Medicinteknik (en hel dag, 7 november)
• Förfalskade läkemedel (8 november)
• Sverige som föregångsland inom miljö och läkemedel (8 november)
• Vad händer när strömmen går? (8 november)

Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
• Optimal läkemedelsanvändning ur myndighetsperspektiv
• Optimal läkemedelsanvändning ur ett professions- och patientperspektiv
• Optimal läkemedelsanvändning i morgondagens vård

Till hela programmet


ÅKA – Årets kompetensapotek 2017. Vilka vinner 2017?
Vinnare 2016 var Apoteket AB Juwelerna Borås
Vinnare 2015 Apoteksgruppen Stora Höga.

För ytterligare information och anmälan från press kontakta
Sophie Hoas, projektadministratör, Läkemedelsakademin
sophie.hoas@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 85

Läkemedelskongressen arrangeras av Apotekarsocieteten.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedelskongressen
  • läkemedelsresistens
  • annika strandhäll
  • medicinteknik
  • miljö
  • forskning
  • patientsäkerhet
  • läkemedel
  • samverkan

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28