Almedalen 2010: En tablett till priset av två eller köp en betala för två! Hur förbättrar vi läkemedelsanvändningen så att samhällets kostnader minskar?

Tid 25 Maj 2010 10:00 – 11:30

Plats Torsdag 8 juli 10:00-11:30, Wisby Strand kongressanläggning

En tablett till priset av två eller köp en betala för två! Hur förbättrar vi läkemedelsanvändningen så att samhällets kostnader minskar? I en befolkning som blir allt äldre ökar behovet av läkemedel. Rätt använt är läkemedel en fantastisk resurs som bidrar till att människor mår bättre och upplever en högre grad av hälsa. Vi vet samtidigt att läkemedel inte används tillräcklig effektivt. Vi vet också att samhällets kostnader för läkemedel ökar och att användningen av läkemedel blir allt mer komplex. Idag är kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning och hantering nära nog lika stor som läkemedelskostnaderna. Hur kan vi hejda ökande kostnader på grund av felanvändning och samtidigt klara av balansen mellan samhällets mål och individens hälsa? Moderator: Ulf Wickbom Samtalsdeltagare: Stefan Carlsson, vd Apoteket AB, Karin Johansson, statssekreterare hos socialminister Göran Hägglund, Jonas Andersson (FP), regionråd i Västra Götalandsregionen, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet samt Sten Boström, ombudsman för hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO.

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00