Pressmeddelande -

Apoteket i Luleå deltar i projekt för att sänka kolesterolnivåer

Apotekskunder i Luleå deltar i projekt för att sänka kolesterolnivåer

Apoteket har inlett ett samarbete med läkemedelsindustrin för att förbättra läkemedelsanvändningen. På tjugo orter i landet deltar apotekskunder i ett projekt
som drivs av Apoteket i samarbete med Pfizer. Projektet syftar till att motivera kunderna att följa läkarens ordination. Ett av de utvalda apoteken är Apoteket Lejonet i Luleå.

Bakgrunden till projektet är att läkarens ordination av läkemedel inte alltid följs. Studier visar att det här är ett särskilt stort problem vid långtidsbehandling som t ex av förhöjda blodfetter. Därför har Apoteket och Pfizer valt att starta ett samarbete vars yttersta syfte är att bidra till att minska risken för hjärtinfarkt och andra allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Målet med projektet är att utvärdera hur olika typer av insatser kan öka motivationen till att följa läkares ordination av det blodfettsänkande läkemedlet Lipitor.

– Vi på Apoteket Lejonet är glada över att få vara med i det här projektet, säger apotekschef
Dan Essner. Det är viktigt att öka kundernas motivation att följa läkarens ordination. Förhoppningen är att projektet leder till att kunderna i högre utsträckning tar sitt läkemedel och därmed minskar risken för hjärtkärlsjukdom.

I projektet ingår tre stödprogram samt ett uppföljande samtal med en sjuksköterska. Apoteket erbjuder en kostnadsfri tjänst, Bokad rådgivning, som innebär en längre rådgivning med en specialutbildad farmaceut. Pfizer erbjuder ett webbaserat motivationsprogram, VarjeDagRäknas, och coachande sms, som skickas var fjortonde dag för att påminna kunden att ta det blodfett-sänkande läkemedlet Lipitor.

Studien bedrivs på 20 utvalda apotek runt om i landet. Apoteket Lejonet i Luleå är ett av dem. Totalt ingår 400 apotekskunder som fått Lipitor förskrivet av läkare och som hämtar ut medicinen på något av de apotek som ingår i studien. Apotekskunden lottas slumpvis till något av tre olika stödprogram alternativt till en fjärde kontrollgrupp.

– Omregleringen av apoteksmarknaden innebär nya möjligheter till samarbeten som är bra för Sveriges apotekskunder. Jag ser fram emot att ta del av projektets resultat under hösten 2010, säger Monica Hagman, chef för Hälsa och Farmaci på Apoteket AB.

Projektet startade i oktober 2009 och utvärdering av resultaten sker hösten 2010.

För ytterligare information kontakta:
Monica Hagman, chef Hälsa och Farmaci, Apoteket Konsument, Apoteket AB, 010-447 54 60
Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93
Dan Essner, Apoteket Lejonet Luleå, mobil: 070-690 48 98
Christina Gip, leg läk och medicinsk rådgivare, Pfizer AB, mobil: 0768-89 23 88
Susanne E Andersson, informationschef, Pfizer AB, 0768-89 29 56

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • läkemedel & produkter

Regioner

  • Luleå

Vi är Hela Sveriges Apotek – vi erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Vår rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och företag.

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00