Pressmeddelande -

Apotekets årsbokslutskommuniké 2013

Apoteket har under året ytterligare förbättrat sitt erbjudande till kunden. Arbetet med att öka bruttovinsten och sänka kostnaderna har gått bättre än förväntat. Syftet har varit att anpassa verksamheten till förändrade marknadsförutsättningar. Apotekets försäljning minskade men rörelseresultatet förbättrades.

– Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att ställa om verksamheten och förstärka våra kunderbjudanden. Jag är glad och stolt över att våra åtgärder för att minska bolagets

kostnader och förstärka bruttovinsten fallit så väl ut.  Apotekets försäljning minskade främst till följd av färre avtal på vårdmarknaden och utbyte till generiska läkemedel på apoteken. Vi fokuserar framåt på att öka försäljningen och höja effektiviteten, säger Ann Carlsson vd i Apoteket.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 623 (5 342) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 55 (37) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (0,7) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 66 (144) miljoner kronor.

Sammanfattning av januari–december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 847 (21 392) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 354 (141) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 (0,7) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 364 (232) miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2 080 (1 325) kronor.
  • Styrelsen föreslår utdelning om 150 (31) miljoner kronor.

Se årsbokslutet 2013 i sin helhet nedan (pdf).

För mer information

Jan Johansson, CFO i Apoteket 010 – 447 57 97

Eva Fernvall, kommunikationsdirektör i Apoteket 070 – 590 28 93


Ämnen

  • Detaljhandel

Vi är Hela Sveriges Apotek – vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel som vill inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra.

Presskontakt

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00

Relaterat material