​

Pressmeddelande -

Apotekets stora Hälsorapport: Stillasittandet ökar och färre uppger att de mår bra

– Engagemanget för den egna hälsan är fortsatt mycket stor i Sverige, men det finns flera saker som oroar, bland annat att stillasittandet ökar. Regelbunden rörelse och vardagsmotion har stora hälsoeffekter både för den som är frisk och för den som lever med läkemedel. Det finns betydligt mer vi på apoteken och andra aktörer kan göra för att hjälpa människor att kunna leva ett liv i hälsa, säger Lotta Haleen, ansvarig för förskrivna produkter och hälsotjänster på Apoteket.

Sedan Apoteket började göra Hälsoundersökningen 2011 har flera indikatorer om hur svenskarna mår försämrats. Bland annat minskar andelen som uppger att de på det hela taget mår bra och även de som uppger att deras psykiska hälsa är god.

De allra största förändringarna har skett när det gäller sömn och stillasittande. I årets undersökning uppgav 64 procent att de sover på det hela taget bra jämfört med 70 procent 2011. Förändringen inom stillasittande är ännu större. 2011 uppgav 27 procent att de sitter mer än 4 timmar i sträck någon gång i veckan. I år har den siffran ökat till 41 procent. Flest stillasittande finns i gruppen 18-29 år.

Samtidigt finns positiva resultat. Något fler anger att de motionerar minst en halvtimme per dag och samma sak gäller andelen som anger att de äter allsidig och hälsosam kost.

Intresset för att ta hand om och hålla koll på sin egen hälsa är mycket stort. Nästan fyra av tio gör regelbundna förebyggande hälsokontroller.40 procent använder också digitala tjänster och appar för att följa och registrera sin hälsa. Varannan svensk kan tänka sig att söka hjälp av en läkare via en digital tjänst. Drygt en tredjedel har också beställt läkemedel via nätet, en siffra som ökat sedan 2017.

– Många människor har oftare kontakt med oss på apoteken än med vården. Vi vill utöka våra tjänster inom olika hälsoområden och det är glädjande att undersökningen också visar att allt fler visar intresse för att kunna göra det hos oss på Apoteket, säger Lotta Haleen.

Apoteket har de senaste åren också utvecklat nya tjänster och lösningar för kunder som vill ha hjälp med läkemedel och hälsa, både på apotek och digitalt. Några av de nya satsningarna är:

  • Förnyelse av recept direkt på apotek i samarbete med Dr24
  • Vaccinationer i samarbete med Adxto Care finns nu på 60 apotek över hela landet
  • Provtagning som behövs vid till digitala vårdkontakter
  • Personlig läkemedelsrådgivning
  • Apoteket DosPac med dosförpackade läkemedel för enklare och tryggare läkemedelsanvändning

Fler än tidigare kan också tänka sig att göra hälsoundersökningar och att få rådgivning kring motion och kost på apotek.

– De resurser samhället satsar på vård handlar idag till väldigt liten del om preventiva åtgärder. Vi ser ett behov av att utöka vår service när det gäller förebyggande insatser som hälsokontroller och rådgivning kring levandsvanor. Vi tror att samhället skulle kunna tjäna mycket på att fler initiativ kring preventiv hälsa utvecklas både hos oss och inom vården, säger Lotta Haleen.

Om Apotekets Hälsoundersökning:

Apoteket har gjort Hälsoundersökningen sedan 2011 som ett underlag för att utveckla sortiment och tjänster som gör det enklare för människor att må bra. Undersökningen som görs i Novus Sverigepanel innehåller en del med frågor om grundläggande hälsovanor inom områden som motion/rörelse, kost/matvanor samt sömn och stress. I undersökningen finns också frågor om förebyggande hälsotjänster, tjänster på apotek, näthandel och digital teknik för att mäta sin hälsa.

Ämnen

  • Spa, hälsa, friskvård

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Presskontakt

Magnus Frisk

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00