Pressmeddelande -

E-recept passerar 50 procent

55 procent av recepten från primär- och slutenvården överfördes i april elektroniskt från förskrivarna direkt till apoteken. E-recepten står därmed för första gången för över hälften av den totala mängden recept. Sverige är världsledande på e-recept. – På nationell nivå överförs för första gången mer än vartannat recept elektroniskt. Det är positivt eftersom e-recept innebär smidigare service för Apotekets kunder, mer tid för rådgivning och lägre risk för felexpediering, säger Karina Tellinger, marknadsutvecklare för Apotekets e-recept. Närmare 1,5 miljoner recept överförs varje månad elektroniskt från förskrivarna till apoteken, vilket gör Sverige världsledande på e-recept. Läkare som skriver e-recept direkt i datorn, utan omvägen över blanketter, beräknas tjäna in en halvtimma om dagen. Också på apoteken blir hanteringen snabbare, bland annat för att det blir färre tillfällen då apotekspersonalen måste ringa och kontrollera ordinationen. – E-recepten kan tas emot av alla apotek i Sverige och är en viktig del av vårt arbete för kortare väntetider och ökad tillgänglighet. Vårt mål är att 80 procent av alla recept inom fem år ska vara elektroniska, säger Karina Tellinger. Andelen e-recept varierar kraftigt mellan landstingen. Norrbotten, Västerbotten, Kronoberg och Blekinge har redan idag över 80 procent e-recept, medan övriga landsting har från 21 procent och uppåt. Presskontakter Karina Tellinger, marknadsutvecklare, Apoteket AB 08-466 15 97, 070-609 49 19. Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58. Vill du ha Apotekets månatliga nyhetsbrev om e-order? Skicka en e-post till: e-samverkan.nyhetsbrev@apoteket.se. Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 950 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och elva anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00