Pressmeddelande -

En av fyra omedveten om risker med nikotinläkemedel

En av fyra känner inte till att nikotinläkemedel kan leda till beroende, enligt en Gallupundersökning beställd av Apoteket. Men riskerna kan minimeras med rätt läkemedel i rätt dos, kombinerat med rådgivning. Nikotinläkemedel som används på fel sätt riskerar att leda till misslyckade rökstopp. Rätt använt och kombinerat med rådgivning är däremot nikotinläkemedel det effektivaste sättet att sluta röka. – Många använder för svaga nikotinläkemedel eller trappar ner för snabbt i tron att de annars blir beroende av läkemedlet. Vi vet att rådgivning och information är avgörande för om man lyckas eller inte, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket. Riskerna att fastna i ett beroende av nikotinläkemedel är små. Endast fem procent fortsätter med nikotintuggummi i mer än ett år och det finns inga belägg för en långtidsanvändning av nikotinplåster. På cirka 150 apotek runt om i landet kan den som vill bli av med sitt nikotinberoende få hjälp och stöd av en hälsocoach. Apotekets Kundtjänst erbjuder också kostnadsfri telefonrådgivning om rökavvänjning dygnet runt på telefon 0771-450 450. Gallupundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1 000 personer i åldern 16–74 år under perioden 4-17 april 2006. På frågan ”Tror du att användning av nikotinläkemedel kan leda till beroende?” svarade 13 procent ”Nej”, 11 procent svarade ”Vet ej” och 76 procent ”Ja”. Presskontakter Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93 Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 950 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och elva anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00