Pressmeddelande -

Misslyckad dosupphandling drabbar patienter och vårdpersonal

Upphandlingen av dosförpackade läkemedel i Västra Götaland har havererat. Den riskerar nu att allvarligt påverka vården och de patienter som är beroende av tjänsten. Apoteket har lämnat en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg för att pröva om det rör sig om en otillåten direktupphandling.

Apoteket vill värna om patienternas säkerhet och att dostjänsten får förutsättningar att utvecklas så att fler äldre kan få en säkrare läkemedelsbehandling.

Apoteket lämnar in en överprövning till förvaltningsrätten om att ett tilläggsavtal om extra ersättning på närmare 15 miljoner kronor samt det förskott om 25 miljoner kronor som tidigare lämnats till vald dosleverantör ska förklaras ogiltiga.

– Vi är oroliga för att landstingets och den nya dosaktörens agerande kommer att leda till högre patientrisker och att färre äldre får sina läkemedel i dosförpackning, säger Lars Skutholm, direktör Vård & Företag i Apoteket.

– Vi vill ha en sund konkurrens med öppna och rättvisa upphandlingar som ger en kostnadseffektiv och patientsäker läkemedelsförsörjning. Upphandlingen i Västra Götaland lever inte upp till det och därför lämnar vi nu in en överprövning till Förvaltningsrätten, säger Lars Skutholm.

Apotekstjänst som vann den ursprungliga upphandlingen har efter påtryckningar begärt och fått både förskott och mer betalt av Västra Götaland. Det innebär att landstinget nu i praktiken betalar ett betydligt högre pris än vad Apotekstjänst bjöd i upphandlingen. Apoteket anser att det bör prövas om detta handlar om en otillåten direktupphandling.

Dos är en tjänst för personer som inte har möjlighet att hantera sina läkemedel på egen hand eller där risk för förväxling av läkemedel finns. Märkningen på dospåsen gör att vårdtagaren alltid kan vara säker på att rätt läkemedel tas vid rätt tidpunkt. Tjänsten underlättar även för kommunens vårdpersonal, som med hög säkerhet kan hantera läkemedlen.

För mer information

Eva Fernvall, kommunikationsdirektör i Apoteket 070 – 590 28 93.


Ämnen

  • Detaljhandel

Vi är Hela Sveriges Apotek – vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel som vill inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra.

Presskontakt

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00