Pressmeddelande -

Ökad försäljning av nikotinläkemedel

Under första kvartalet 2006 sålde Apoteket totalt 6,1 miljoner dygnsdoser nikotinläkemedel, en ökning med 6,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen av nikotinläkemedel fortsätter att öka, även om en del av ökningen kan förklaras av fler arbetsdagar under första kvartalet 2006 jämfört med 2005. Försäljningen ökade mest i Kronobergs län, med hela 12,8 procent. Det enda län där försäljningen minskade var Gotland, med 0,6 procent (se bilaga). – Det är glädjande att allt fler vill bli rökfria. Nikotinläkemedel i kombination med samtalsstöd mångdubblar sannolikheten att förbli nikotinfri, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket. Apoteket arbetar sedan länge med stöd till dem som vill sluta röka och snusa. En del i arbetet är att hjälpa rökare att inte ersätta rökningen med snusning. Antalet snusare har ökat kraftigt de senaste åren och idag snusar drygt en miljon svenskar. Swedish Match och andra snusfabrikanters satsning på marknadsföring av snus kritiseras av Eva Fernvall. – Vi kommer nu att öka vår opinionsbildning kring snusets hälsorisker. Det behövs en kraftfull motoffensiv till snusbolagens cyniska storsatsning på att locka in allt fler i ett beroende. Den som slutar röka genom att börja snusa går från ett beroende till ett annat. Med nikotinläkemedel kan man bli helt fri från nikotin, säger Eva Fernvall. På cirka 150 apotek runt om i landet är det nu möjligt att få hjälp av en hälsocoach som kan ge stöd för den som vill bli av med sitt nikotinberoende. Man kan även få telefonrådgivning om rökavvänjning dygnet runt på Apotekets Kundtjänst, telefon 0771-450 450. Presskontakter Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93 Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00