Pressmeddelande -

Positivt första kvartal för Apoteket AB

Apotekets rörelseresultat för det första kvartalet 2006 förbättrades till 35 (-63 under första kvartalet 2005) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 9 247 (8 579) miljoner kronor. Apotekets tillgänglighetssatsningar utvecklas som planerat med en hög takt av nyetableringar och utökade öppettider. Under det första kvartalet har totalt tre nya apotek och en apoteket shop öppnat, och öppettiderna har utökats motsvarande fem nya apotek. • Nettoomsättningen uppgick till 9 247 (8 579) miljoner kronor. • Rörelseresultatet uppgick till 35 (-63) miljoner kronor. • Resultatet efter skatt uppgick till 24 (-65) miljoner kronor. • De för Apoteket dominerande intäkterna från försäljning av läkemedel på recept ökade med 5,7 procent till 5 485 miljoner kronor. • Egenvårds- och tjänsteförsäljningen har haft en god tillväxt. Detta i kombination med produktivitetsförbättringar är huvudförklaringarna till resultatförbättringen. • Det under år 2005 påbörjade programmet för ökad tillgänglighet utvecklas som planerat. – Innevarande år har börjat bra och den positiva resultatutvecklingen från sista halvåret 2005 håller i sig. Den förlust Apoteket redovisade för det första kvartalet föregående år har nu vänts till vinst, säger Stefan Carlsson, vd Apoteket AB. – Vi har haft en bra tillväxt, framförallt inom egenvårdsförsäljningen, samtidigt som kostnaderna för verksamheten minskar. Produktivitetsutvecklingen är god. Hela delårsrapporten återfinns på www.apoteket.se Presskontakter Per Matses, vice vd Apoteket AB, 08-466 12 01, 070-622 06 27 Thony Björk, kommunikationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Kontakter

Magnus Frisk

Presskontakt Pressfrågor Ansvarig extern kommunikation 010-447 52 00