Skip to main content

Lokala apoteksägare inom Apoteksgruppen ökar sin vinst under 2012, trots tuffa förutsättningar inom apoteksbranschen.

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:04 CET

Lokala apoteksföretagare i samverkan visar sig vara rätt medicin. För 2012 uppvisar de 157 apoteken inom Apoteksgruppen ett klart förbättrat resultat. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 % (4,2 %) för gruppens apotek totalt. Kunderna fortsätter att komma till oss i samma utsträckning som tidigare. Omsättningen har dock minskat något, vilket framförallt beror på att medelpriset på förskrivna läkemedel gått ned.

-Trots en ökad konkurrens har vi behållit de kunder som hämtar ut sina läkemedel hos oss, konstaterar Eva-Britt Gustafsson VD för Apoteksgruppen.

Kedjans resultat (157 apotek), period jan-dec.


(Mkr) 
20122011
Omsättning
3 388,0
3 493,4
Bruttovinst
866,7
844,0
Personalkostnader
-387,0
-382,0
Övriga rörelsekostnader
 -310,2
-313,7
Rörelseresultat      
169,5
148,3


Viktiga händelser

  • Apoteksgruppen utvecklar en ny söktjänst som gör det enkelt för kunderna att se om deras läkemedel, eller annan önskad vara, finns i lager på det lokala apoteket.
  • Apoteksgruppens egna varumärken har kompletterats med varugruppen vitaminer och mineraler.
  • Apoteksgruppen Nära har etablerats i Mönsterås och på Gotland. 
  • Fyra nya apotek har anslutits och Apoteksgruppen omfattar nu totalt 157 apotek.
  • Under året har en ny distributionslösning för receptfria läkemedel och handelsvaror upphandlats
  • Apoteksgruppens kundklubb Poängen fortsätter att växa och har nu ca 280 000 medlemmar.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding lämnade den 15:e februari bokslutskommuniké för 2012.

 (Mkr)
2012*
2011*
Omsättning
173,7
163,2
Rörelseresultat
-11,5-72,6
Resultat före skatt
3,2-48,0

*resultatet avser kvarvarande verksamhet. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare och som utgör den långsiktiga organisationen.

Bokslutskommuniké för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet i pdf-dokument att läsa och ladda ner på http://www.apoteksgruppen.se/om_oss/apoteksgruppen/finansiell_information/

För ytterligare information kontakta:

Eva-Britt Gustafsson, VD, 070-548 29 44

Tommy Wahlberg, Ekonomichef, 072-228 80 43

Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner. Från Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av lokala småföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

www.apoteksgruppen.se