Skip to main content

Nytt modernt intranät för Apoteksgruppen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:42 CET

Apoteksgruppen har lanserat ett nytt intranät som förenklar det dagliga arbetet och stödjer samarbetet mellan apoteken. Intranätet lanserades i början av november och förväntas öka självständigheten för de enskilda apoteken i bolaget.

I samband med omregleringen av apoteksmonopolet tog Apoteksgruppen över 150 apotek. Alla med den befintliga intranätlösningen som levererats av Apoteket AB.  Det fanns ett stort behov av att förbättra kommunikationsmöjligheterna och skapa en självstyrande administration av intranätet.

Ur ett centralt perspektiv erbjuder det nya intranätet nyheter, information om sortiment, driftinformation om system, sökfunktioner för styrande dokument, sökfunktion för personal och apotek med mera.  Allt knyts ihop i en gemensam portal för hela Apoteksgruppen.

– Den nya sökfunktionen är en mycket uppskattad förbättring. Det märks tydligt att medarbetarna hittar bättre nu, säger Christian Jebsen, informationsansvarig Apoteksgruppen.

Det nya intranätet är rollbaserat. Det innebär att gränssnitt och innehåll anpassas utifrån medarbetarens roll i organisationen. Varje medarbetare har också en egen profilsida. Allt för att förenkla medarbetarens vardag. På sikt kommer varje apotek att ha en egen samarbetsyta. Där kan medarbetarna dela arbetsdokument, styrande dokument, kalendrar och uppgifter.

– Det nya intranätet baseras på SharePoint 2010. Det är en flexibel och utbyggbar plattform som Apoteksgruppen kommer kunna använda en längre tid framöver, säger Anders Waller projektledare på Fishbone Systems.

Med framtiden i blickfånget har Apoteksgruppen fått en plattform som på ett flexibelt sätt kan integreras med andra tjänster.

– Vi ser flera spännande integrationsmöjligheter med andra system framöver. Vi har fått ett intranät som vi själva kan administrera och som har stor utvecklingspotential, sammanfattar Christian Jebsen på Apoteksgruppen.

_________________________________________________________________________________

För mer information om projektet och lösningen kontakta:

Christian Jebsen, informationsansvarig Apoteksgruppen: +46 8 563 022 06 Christian.Jebsen@apoteksgruppen.se

Olof Kärnekull, Fishbone Systems kundansvarige i Stockholm: +46 705 220 210, olof.karnekull@fishbonesystems.com

 

 

Företagsfakta Fishbone Systems

Fishbone Systems är Sveriges ledande nischleverantör av portaler och portalnära tillämpningar baserat på SharePoint och andra produkter från Microsoft. Rent konkret innebär det intranät, extranät och publika webbsajter samt tillämpningar som ofta förknippas med portaler, till exempel sök, beslutsstöd, ledningssystem och projekthantering. Lösningarna hjälper kunder att genomföra önskade förändringar i sin verksamhet. Läs mer på www.fishbonesystems.com.

 

Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner för ökat välbefinnande. Från Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av lokala småföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

www.apoteksgruppen.se