Pressmeddelande -

Medarbetarundersökningen som gör tvärtom

Medarbetarundersökningar har oftast ett ovanifrån perspektiv. Ledningen måste enligt lag mäta den psykosociala arbetsmiljön en gång per år när man är fler än nio anställda. Ledningen vill gärna också få en känsla av kontroll och veta hur läget är. Är vi sämre eller bättre än andra, hur står vi oss? Metoden som används är nästan uteslutande enkätmetoden. Enkätmetoden är en kvantitativ metod, med låg validitet, som inte lämpar sig att mäta kvalitativa förhållanden med. 

Den psykosociala arbetsmiljön, hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, är främst en kvalitativ fråga, ett sociodrama, med både yttre och inre förutsättningar. Dessutom vet vi idag att upplevelsen, hur varje medarbetare förstår sig själv och sina omständigheter, är avgörande för medarbetarens och en hel organisations beteenden och förhållningssätt. 

Om du på riktigt vill få reda på vad medarbetarna och organisationen tjänar mest på att ta tag i och samtidigt få ett högre engagemang och ansvarstagande, då måste medarbetarna få fundera fritt och känna efter hur de upplever sin arbetssituation. Att använda en enkät med många färdiga frågeställningar, där någon annan har valt vad som är viktigt att fråga om är det samma som att slå ut hjärnorna på medarbetarna. De blir passiva och kanske inte ens tror på nyttan med undersökningen. Med många upplevelsemässigt irrelevanta frågeställningar noterar de lojalt och kryssar i sina svar. 

Om du vill få tillgång till medarbetarnas vilja och äkta engagemang då måste medarbetarna själva få styra vad som är viktigt att ta upp, analysera, åtgärda och förbättra. Medarbetarna bör få bestämma både frågor och svar i en kvalitativ och validerad metod som bygger på intervjumetodiken med endast en öppen fråga. 

I nästan tjugo år och hundratusentals enkätbaserade intervjuer har Aprinova vänt på kakan. Dvs. låtit medarbetarna bestämma frågorna. Ett slags “Jeopardy” där svaret är frågan. Idén är enkel. Nu släpper Aprinova sin medarbetarundersökning fri. Den blir gratis för alla. Läs mer på www.aprinova.se 

Dick Lundberg, Aprinova Sweden AB, vx: 08 20 00 13, mob: 0705 - 776537, mail: dick.lundberg@aprinova.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Södermanland

Aprinova är ett konsultföretag som är extra bra på att snabbt bygga förutsättningar för medskapande arbetsplatser, där man trivs, mår bra och presterar väl. Några som gillar det är Stockholms Stad, Nyköpings Kommun, Berghsgruppen och Previa. www.aprinova.se