Pressmeddelande -

Franchising kedja till JYSK I Lettland väljer nytt lagersystem (WMS) från CDC Software till sitt nybyggda logistikcenter i Riga

Do It SIA, som är ett franchising företag till danska JYSK, har valt iWMS (lagersystem) från CDC Software, för att styra och kontrollera sitt nybyggda logistikcenter i Riga i Lettland.

Efterfrågan på JYSK produkter växer kraftigt i Baltikum och för att möta denna ökade efterfrågan bygger man nu ett nytt 50.000m2 stort logistikcenter för att kunna leverera till alla sina butiker i Baltikum och i Balkan-länderna.

- Tack vare vår snabba försäljningsökning I Baltikum och I Balkan har vi ställts inför utmaningen att kunna hantera de ökade kraven på en effektiv logistikkedja I all dessa länder. Effektiv lagerhantering har alltid varit en utmaning. Vårt val av lagersystemet iWMS från CDC Software, kommer att ge oss möjligheten till snabba lageroperationer med realtidsplanering, kontroll, monitorering och exekvering.
Systemet kommer att ge oss möjligheter att agera snabbare och uppnå effektivare skeppning och leveranser med ett minimum av godshantering och en maximal produktgenomströmning i vårt lager, säger Kristine Vilemsone, Logistik Direktör hos JYSK i Baltikum och Balkan.

- Vi är förstås mycket glada för att JYSK har valt vårt lagersystem (iWMS) för detta viktiga projekt. Installationsprojektet kommer att genomföras tillsammans med TietoEnator Retail& Logistics, vår partner i Baltikum. Vi hoppas och tror att detta pionjärprojekt kommer att bana väg för vår tillväxt på denna expansiva marknad, säger Jouko Hoikkala, Försäljningschef i Finland & Baltikum.

Projektet startade under januari och planeras gå i skarp drift under juni, då det ny logistikcentret beräknas vara färdigt.

CDC Software iWMS gör det möjligt för företag att implementera Supply Chain ‘Best Practices' för fysisk hantering av gods i samtliga Supply Chain noder som färdigvarulager, centrallager, disrtributionscenter, cross-dock center, retur-center samt lokala distrubutionslager. Det optimerar och strömlinjeformar flödena I lagret och ökar utnyttjandegraden av i lagret, minskar lagersaldot för produkter med låg omsättning, ökar leveranssäkerheten samt ökar lagrets omsättningshastighet.


För mer information, vv och kontakta:

CDC Software Finland & Baltics
Jouko Hoikkala, Sales Manager
Tel: +358 9 873 3522 Mail: JHoikkala@cdcsoftware.com

JYSK Baltics & Balkan
Kristine Vilemsone, Logistic Manager
Tel: +371 26586444 Mail: kristine.vilemsone@jysk.lv

TietoEnator Retail and logistics
Heikki Alho, Director, Retail and Logistics Baltic's
Tel: +371 2935 1761 Mail: heikki.alho@tietoenator.com


Om Sia Do It
Sia "Do It" - JYSK är en isländsk holding grupp, som är skapat med syfte att kunna tillhandahålla kompletta logistik tjänster, som t.e.x. inköp, lagerhållning och distribution för JYSK´s butiker i Baltikum, Bulgarien och Rumänien.

JYSK Icelandic holding Group bygger nu ett 50.000 m2 logistikcenter (Bergi Logistic Center) nordost om Riga. Logistikcentrat är beläget vid motorvägen Via Baltica som medför snabba och enkla transporter till bl.a Estland och Litauen.
Den första franchise butiken öppnade 1996 i Baltikum.

Om JYSK
JYSK har butiker i 31 olika länder. I Tyskland och Österrike är kedjenamnet Dänisches Bettenlager. Dänisches Bettenlager är ett självständigt bolag i JYSK koncernen.
JYSK är representerat i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tjeckien, Ungern, Holland, Slovakien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Island, Canada, Grönland, Färöarna, Georgien, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Spanien, Kosovo, Bulgarien, Kazakstan, Rumänien, Frankrike, Dubai, Albanien, Storbritannien och Slovenien.
Besök www.jysk.com för mer information.


Om CDC Software och CDC Supply Chain
CDC Software (f.d. Industri-Matematik), THE CUSTOMER-DRIVEN COMPANYTM, är det kunddrivna företaget. Ett kunddrivet företag visar stor förmåga att lyssna på, förstå, attrahera och behålla sina kunder. Affärsidén är att skapa framgång genom våra kunders framgång.

 

Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. CDC Software är ett av de snabbast växande IT-företagen i världen med mer än 6 000 kunder och över 2 000 anställda, varav 150 i Norden. Inom Norden utvecklas och säljs idag två produktlinjer, en svit för Supply Chain Management (CDC Supply Chain) och en för försäljning/kundrelationer (CRM).

CDC Supply Chain är en produktlinje med världsledande funktioner för snabbrörliga logistikflöden med stöd för komplexa organisationer. Lösningen är byggd i en arkitektur som levererar extremt stabil och skalbar transaktionshantering för optimering och hantering av operativa varuflöden i realtid, baserade på kunders behov. CDC Supply Chain täcker hela värdekedjan från leverantör via tillverkare och lager till slutkunden, med applikationer för Order Management, Replenishment, Warehouse Management, Transportation, Analytics/OLAP och eCommerce. Våra kunder inkluderar ledande varumärken som Ahlsell, Ahold/Albert Heijn, Altia, AstraZeneca, Aviall/Boeing, BergendahlsGruppen/CityGross, Canadian Tire, Gerber Softdrinks, Homebase, ICA, Isaberg/Rapid, Nanso/Vogue, NMD, NorgesGruppen, PepsiCo, Schenker, Tuko Logistics och Warner/Electra/Atlantic.

För mer information om CDC Supply Chain, besök www.CDCsupplychain.com
För mer information om CDC Software, besök www.CDCsoftware.se

Om TietoEnator
TietoEnator har en ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på sin hemmamarknad i Norden, Baltikum och Polen och specialiserar sig på tjänster som representerar bolagets kärnkompetens - att erbjuda lösningar som möjliggör nya tjänstemodeller samt ge kunderna stöd i tillhörande affärstjänster och utvecklingen av dessa
Företagets ledning baseras på närhet till kunderna, branschkunskap samt gedigen kompetens om hantering av storskaliga förändringar inom affärsverksamheter och IT.
TietoEnator har omkring 16.000 anställda och är verksamma i ett 30-tal länder.
För mer information om TietoEnator besök www.tietoenator.com

 

 

Ämnen

  • Detaljhandel

Kontakter

Rune Hodell

Presskontakt Marknadschef Norden 0709-15 16 18