Pressmeddelande -

Till ny styrelseordförande i Aptic AB har utsetts Christer Villard.

 

 

Christer Villard har tidigare varit VD i Kaupthing Bank, Aragon Fondkommission AB, Hägglöf & Ponsbach AB och vice VD i Götabanken. Arbetar idag med styrelseuppdrag och andra rådgivningsuppdrag bl a som senior adviser till Kaupthing Bank och ett mindre engelskt börsnoterat bolag. Styrelseordförande i Lennart Wallenstam Byggnads AB och Segulah III samt styrelseledamot i Kaupthing Bank Sverige AB och Kaupthing ASA. Vice ordförande i styrelsen/direktionen för Sällskapet och nämndeman i Stockholms Köpmanklubb.

 

Om Aptic AB

Aptic AB är en ledande leverantör av standardsystem för fordringshantering. I en och samma systemlösning hanteras fakturering, reskontraservice, factoring med både köp och belåning av fakturor samt inkasso. Flexibiliteten och automatiseringsgraden som är grundstenen i alla system levererade av Aptic gör det möjligt för kunder att få så effektiva processer som möjligt avseende fordringshantering. Våra kunder finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Schweiz.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Egerstad

Tele: +46 (0)500 100 222

Mob: + 46(0)707 501 556

E-mail: claes.egerstad@aptic.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne