Pressmeddelande -

Aqeri erhåller avtal värt 18 miljoner kronor

Aqeri har tecknat ett avtal för leverans av ett större antal industridatorer. Kunden är ett stort multinationellt företag och datorerna skall användas i företagets testsystem vid olika fabriksenheter över hela världen. Avtalet beräknas vara värt ca 18MSEK med leveranser under perioden 2012-2014.

Aqeri vann avtalet tack vare hög kvalitet, möjlighet till global support och stor flexibilitet inför kundens specifika behov.

”Vi tolkar detta avtal som ett förnyat förtroende för Aqeri i vår roll som långsiktig, kompetent och kostnadseffektiv partner”, säger tf VD Manne K A Koerfer.

För mer information vänligen kontakta tf VD, Manne K A Koerfer, tel 070-773 48 18.
E-mail: manne.koerfer@aqeri.com.

Ämnen

  • Datorstödd konstruktion, design

Kategorier

  • industridatorer
  • fordonsdator
  • försvarsdatorer
  • industridator
  • ruggade datorer

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

Kontakter

Manne K A Koerfer

Presskontakt CEO 070 773 48 18

Relaterat innehåll