Pressmeddelande -

Aqeri sluter avtal med ny distributör i Storbritannien

Aqeri AB och Eurotempest UK har slutit ett distributörsavtal där Eurotempest kommer representera Aqeri på den brittiska marknaden.

Eurotempest UK, som ingår i Boxholm Technologies AB, tillhandahåller TEMPEST certifierade datorer, tillbehör och tjänster. Kunder är främst försvarsindustrin och myndigheter.

"Det här är ett mycket intressant partnerskap som inte bara ger oss starkare fotfäste på den brittiska  marknaden, utan dessutom innebär ett nära samarbete med ett företag specialiserat på TEMPEST, något vi ser ett ökande intresse för bland våra kunder", säger VD Jan Israelsson

För mer information vänligen kontakta VD, Jan Israelsson, tel
070-824 23 95.
E-mail: jan.israelsson@aqeri.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den  14 juli 2011.

Ämnen

  • Datorstödd konstruktion, design

Kategorier

  • tempest
  • försvarsdatorer
  • ruggad kommunikationsutrustning
  • ruggade datorer
  • distributör
  • aqeri

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

Kontakter

Manne K A Koerfer

Presskontakt CEO 070 773 48 18