Pressmeddelande -

Den privata inkubatorn PULS tar in 40 miljoner till nya projekt

Helsingborg 4 maj 2010-  Den Helsingborgsbaserade inkubatorn PULS tar in 40 miljoner. Kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att mer effektivt driva pågående projekt och starta nya projekt.

”PULS är redo att investera i nya projekt då vi nu har tillgång till såväl kompetens som kapital för att driva våra projekt effektivt och framgångsrikt” säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

PULS driver idag fem innovativa projekt som förväntas fylla en viktig plats i behandlingen av sjukdomstillstånd där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ. Tidigare i år har LIDDS AB genomfört en nyemission om 12 MSEK och DuoCort AB 18 MSEK i en kraftigt övertecknad emission.     

”Det är en styrka att ha ett så starkt intresse från både nya och gamla finansiärer för såväl PULS som våra projektbolag när vi nu går in i en ny fas med bolaget.”, säger Birgit Stattin Norinder, styrelseordförande i PULS.

Kontakinformation:

VD Pontus Ottosson, VD  telefon 042-38 74 18, pontus.ottosson@pulsinvest.se

www.pulsinvest.se

 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • nyemission
  • birgit stattin norinder
  • puls
  • pontus ottosson
  • puls vd i puls

Om P.U.L.S.

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences P.U.L.S. AB, grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan,från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring.

Kontakter

Johan Lund

Presskontakt Styrelseordförande AQILION AB 073-309 5865

Sarah Fredriksson

Presskontakt VD AQILION AB 070 261 4575

Relaterat innehåll