Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nystartade Glactone Pharma utvecklar prostatacancerläkemedel

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i västvärlden och drabbar årligen hundratusentals män. Kastrationsresistent prostatacancer är en allvarlig fas av sjukdomen när tumören inte längre reagerar på hormonell läkemedelsbehandling. En tvärvetenskaplig grupp forskare från Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus och universitetet i Cordoba i Spanien har under flera år studerat den naturligt förekommande substansen galiellalakton, som har visat sig kunna bromsa tumörers tillväxt.

-  Vår forskning har visat att denna substanstyp förmår inhibera en signal som får kastrationsresistent prostatacancerceller att växa ohämmat. Samma signal verkar även i andra cancersjukdomar. Forskningen, som från början var helt nyfikenhetsdriven grundforskning, är ett utmärkt exempel på hur svensk akademisk forskning genom PULS kan utvecklas och kommersialiseras, och på så sätt komma till nytta säger Olov Sterner, professor i organisk kemi vid Lunds Universitet.

-  Med Glactone Pharma startar PULS ännu ett projektbolag som utvecklar en behandling inom ett sjukdomsområde med ett mycket stort medicinskt behov. Glactone Pharma är ett långsiktigt projekt som har stor potential och med målet att utveckla en behandling för svårt sjuka cancerpatienter, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

För mer information, vänligen besök www.glactone.com eller kontakta:

Jan Törnell, styrelseordf. Glactone Pharma , tel: 070-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se

Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 070-535 93 34 eller pontus.ottosson@pulsinvest.se

Olov Sterner, innovatör, tel: 070-530 66 49 eller olov.sterner@chem.lu.se

Ämnen

Taggar


P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, i första hand läkemedel.  Målet är att skapa attraktiva projekt för industrin att förvärva. Bolaget grundades 2002 och har hittills startat sju projektbolag, varav två framgångsrikt har avyttrats och ett avslutats. P.U.L.S. organisation består av en operativ ledning samt ett trettiotal partners med lång erfarenhet av forskning, utveckling och kommersialisering inom life science. Affärsmodellen bygger på tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören. P.U.L.S. bidrar med kapital och driver den medicinska och affärsmässiga utvecklingen av projektbolagen.  P.U.L.S. har sitt huvudkontor i Helsingborg.

Presskontakt

Johan Lund

Johan Lund

Presskontakt Styrelseordförande AQILION AB 073-309 5865
Sarah Fredriksson

Sarah Fredriksson

Presskontakt VD AQILION AB 070 261 4575

Relaterat material

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället.

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg.

AQILION AB
Kullagatan 8
SE-252 20 Helsingborg
Sweden