Pressmeddelande -

Nya Sundstabadet ökade sitt besökarantal med Aqua Level

2013 startade installationen av AquaLevels rörliga mellanbottnar i bassängerna på det nya Sundstabadet i Karlstad. De höj- och sänkbara bottnarna har nu varit i drift i snart fem år och investeringen har lett till att Sundstabadet har ökat sitt besöksantal från 170 000 inpasseringar till 400 000.

– I dag kan vi ta emot besökare i olika åldrar i större utsträckning än förut eftersom våra bassänger är anpassningsbara. Det gynnar både tillströmningen av gäster till Karlstad och utbudet för Karlstadsborna eftersom vi kan erbjuda flera typer av aktivteter under dagarna, säger Stephan Hammar, verksamhetschef på Sundstabadet i Karlstad.

På Sundstabadet i Karlstad kan man anpassa bassängernas djup med hjälp av Aqua Levels höj- och sänkbara mellanbottnar. Lösningen gör att Sundstabadet har kunnat bredda sitt utbud av aktiviteter och man har numera möjlighet att ta emot simskolebarn på förmiddagen för att en stund senare vara redo att hålla i ett vattengruppsträningspass för vuxna.

– Tanken med installationen var att vi ville skapa förutsättningar för olika typer av aktiviteter och att attrahera människor i olika åldrar att komma till vår anläggning. Lösningen innebär att våra gäster styr utbudet och att aktiviteterna inte längre är begränsade av våra lokaler, säger Stephan Hammar, verksamhetschef för bad och sport på Karlstad Kommuns kultur och fritidsförvaltning.

Med de höj- och sänkbara bottnarna som Aqua Level installerat är bassängerna anpassningsbara och flexibiliteten har gjort att man ökat besökarantalet.

– Givetvis är detta en mycket bra investering, det har ökat vårt besökarantal och vi får god feedback från gästerna eftersom vi i och med denna lösning har kunnat utveckla vår verksamhet, säger Stephan Hammar.

Bottnarna styrs via en fjärrkontroll och en dispaly som badets medarbetare sköter. En tavla visar vilket djup bassängen har i realtid. Bengt Porth som är maskinist och driftansvarig på Sundstabadet menar att installationen som skett i etapper har fungerat bra och att det i nuläget finns bassänger där hela golvet är höj och sänkbart. I andra bassänger är halva bassängen höj- och sänkbar.

– Vi har ingått ett serviceavtal med Aqua Level och därför är de mycket lyhörda och snabba på att återkoppla om vi har problem med driften. Att kunna styra bassängerna med hjälp av ny teknik är givetvis en fördel för hela verksamheten och det visar att vi vill ligga i framkant, säger Bengt Porth, på Sundstabadet.

På Aqua Level menar man att de höj- och sänkbara bottnarna medför högre flexibilitet och därmed högre nyttjandegrad av simhallen, som är en stor investering för de flesta kommuner. 

Ämnen

  • Ekonomi

Regioner

  • Karlstad

Aqual Level Svenska AB är ett familjeägt bolag som är specialister på system för att skapa flexibilitet i simhallar. Företaget grundades 1993 och levererat mer än 150 anläggningar runt om i världen. Våra produkter består framför allt av rörliga bottnar och avdelare, för bassänger. Oavsett hur lösningen ser ut är det i grunden samma drivsystem som vi använt sedan den första installationen 1996.

Våra system och tjänster bidrar till att ökad beläggning och trivsel i framför allt simhallar och badhus.