Gå direkt till innehåll
Under Almedalsveckan anordnar Transporthistoriskt Nätverk flera programpunkter, där de gemensamma ledorden är kunskap, kulturarv och besöksnäring.
Under Almedalsveckan anordnar Transporthistoriskt Nätverk flera programpunkter, där de gemensamma ledorden är kunskap, kulturarv och besöksnäring.

Pressmeddelande -

Rörligt kulturarv på agendan i Almedalen

Transporthistoriskt Nätverk är på plats i Visby med flera programpunkter under Almedalsveckan 2019. På tisdagen kl. 13-14 diskuteras det rörliga kulturarvet av riksdagspolitiker och riksantikvarie Lars Amréus vid seminariet Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur påverkas myndigheterna?

För sjätte Almedalsveckan i rad samlas Transporthistoriskt Nätverk (ThN) i Visby hamn. Måndagen den 1 juli till och med onsdagen den 3 juli, på holmen i Visby hamn plats H610, tar nätverket upp tre gemensamma frågor som sammanfattas kunskap, kulturarv och besöksnäring. Detta görs i form av seminarier, föreläsningar och debatter. Nätverkets gemensamma debatt sker på tisdag eftermiddag då riksantikvarie Lars Amréus och riksdagspolitikerna Annicka Engblom (M) och Anders Åkesson (C) diskuterar ett stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet med Rutger Palmstierna, Transporthistoriskt Nätverk.

ThN har sedan nätverket bildades 2012 arbetat för att få ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 meddelade Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet sammanställde under 2018 en rapport med lagförslag till kulturdepartementet. Vad sker nu?

Det ska bli intressant att diskutera frågan vidare, säger Rutger Palmstierna från Transporthistoriskt Nätverk.

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) består av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och ytterligare 9 organisationer inom det rörliga kulturarvet. Tillsammans representerar de närmare 200 000 medlemmar. Dessa är med och bidrar till att visa upp industrisamhällets framväxt och kulturarv – inte minst det rörliga. En övervägande del av detta arbete sker ideellt, framför allt när det kommer till att bevara, bruka och levandegöra kulturarvet.

Programfolder Almedalsveckan 2019

Pressbilder

Kontakt

Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum och sammankallande av Transporthistoriskt Nätverk

Tel. 011-23 17 26, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Transporthistoriskt Nätverk i siffror:

Organisation /Föreningar/museer/Medlemmar

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam /580 museer / 15 000

Båthistoriska Riksförbundet, BHRF /19 föreningar / 20 000

Veteranflyggruppen EAA Sverige /350 flygplan / 1 700

Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF /35 föreningar / 15 000

Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF /200 klubbar / 100 000

Museibanornas Riksorganisation, MRO /25 föreningar / 16 000

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF /15 föreningar / 5 800

Sveriges Segelfartygsförbund, SSF /67 medlemsfartyg / 7 500

Sveriges Ångbåtsförening, SÅF /300 ångbåtar / 15 000

Vagnhistoriska Sällskapet, VHS /1 förening / 650

Totalt: 189 200

Ämnen

Kategorier

Regioner


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kontakter

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

Relaterat innehåll

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping