Gå direkt till innehåll
Transporthistoriskt Nätverks logga fri att använda
Transporthistoriskt Nätverks logga fri att använda

Pressmeddelande -

Det laglösa kulturarvet diskuteras i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och organisationerna inom det rörliga kulturarvet – Transporthistoriskt Nätverk – på holmen i Visby hamn, närmare bestämt på plats H618. Här kommer bland annat det laglösa kulturarvet att diskuteras onsdagen den 5 juli klockan 15–16.

För fjärde Almedalsveckan i rad samlas Transporthistoriskt Nätverk (ThN) i Visby hamn måndagen den 3 juli till och med onsdagen den 5 juli. På holmen H618 – i eller utanför godsvagnen – tar nätverket upp tre gemensamma frågor som sammanfattas kunskap, kulturarv och besöksnäring. Detta görs i form av seminarier, föreläsningar och debatter. Nätverkets gemensamma debatt sker på onsdag eftermiddag då riksantikvarie Lars Amréus och riksdagspolitikerna Anna Wallentheim (S), Niclas Malmberg (MP), Betty Malmberg, (M) och Per Lodenius (C) diskuterar det laglösa kulturarvet med Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum.

– I kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv, förklarar hon. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

ThN har sedan det bildades 2012 arbetat för att få ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 meddelade Sveriges riksdag att man ställer sig bakom förslaget om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Detta väcker en hel del frågor som Helena Törnqvist och andra företrädare för Sveriges rörliga kulturarv hoppas få svar på under Almedalsveckan; Hur bör ett lagskydd för det rörliga kulturarvets se ut? Vilka visioner finns? Vilka verktyg behövs för att genomföra dem?

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) består av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och organisationerna inom det rörliga kulturarvet. Tillsammans representerar de närmare 200 000 medlemmar. Dessa är med och bidrar till att visa upp industrisamhällets framväxt och kulturarv. Inte minst det rörliga. En övervägande del av detta arbete sker ideellt, framför allt när det kommer till att bevara, bruka och levandegöra kulturarvet.

Läs mer om Transporthistoriskt Nätverks gemensamma frågor och program till årets Almedalsvecka i vår folder.

För frågor och mer information, kontakta sammankallande av Transporthistoriskt Nätverk:

Helena Törnqvist

Arbetets museum

helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

070-846 08 11

Transporthistoriskt Nätverk i siffror:

Organisation /Föreningar/museer/Medlemmar

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam / 554 museer/ 15 000

Båthistoriska Riksförbundet, BHRF /16 föreningar / 18 000

Veteranflyggruppen EAA Sverige / 350 flygplan /1 400

Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF / 35 föreningar / 15 000

Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF /176 klubbar / 98 600

Museibanornas Riksorganisation, MRO /  22 föreningar / 15 000

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF /15 föreningar / 5 900

Sveriges Segelfartygsförbund, SSF / 67 medlemsfartyg / 7 500

Sveriges Ångbåtsförening, SÅF / 300 ångbåtar / 15 000

Vagnhistoriska Sällskapet, VHS / 1förening / 650

Totalt:192 050

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Presskontakt

Anna Redmalm

Anna Redmalm

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation 011-23 17 09

På Arbetets museum berättar vi om människors vardag.

Låt dig beröras, uppröras och inspireras på Arbetets museum i Norrköping. Inte av föremål utan av minnen och berättelser.

Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnades 1991 och har sedan dess skildrat kvinnors och mäns arbete och vardagsliv. Museet har inga samlingar av föremål, istället samlar man på yrkesminnen och levnadsberättelser som gestaltas i utställningar och presenteras i skrifter.

En viktig del av museet är ett centrum för politisk illustrationskonst – EWK-museet. Här finns en permanent utställning om Ewert Karlsson, mer känd under signaturen EWK. Han är en av Sveriges mest kända politiska tecknare och utställningen berättar om hans liv och arbete.

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för Sveriges omkring 1500 arbetslivsmuseer. Ett arbetslivsmuseum är ett museum som berättar om en arbetsplats eller ett yrke, det kan till exempel vara ett sjukhus, en fabrik eller yrken som spinnerska, statare eller tvätterska. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.

Byggnaden som Arbetets museum bedriver sin verksamhet i kallas i folkmun Strykjärnet på grund av byggnadens form. Huset stod klart 1917 och användes inom textilindustrin fram till 1960-talet, då verksamheten lades ner.

Det senaste från vår verksamhet hittar du på www.arbetetsmuseum.se och i våra sociala kanaler. Häng med oss där!

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping