Nyhet -

Antalet nyanställda inom staten med utländsk bakgrund ökade med nio procent

Förra året nyanställdes 5 000 personer inom den statliga sektorn med utländsk bakgrund, en ökning med nio procent jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket. Drygt 28 000 personer inom staten har nu utländsk bakgrund vilket motsvarar 12,5 procent av alla statligt anställda.

Den totala ökningen av andelen med utländsk bakgrund i staten var 0,5 procentenheter jämfört med året innan från 12 till 12,5 procent. 19 procent av de nyanställda i staten eller cirka 5 000 personer hade förra året utländsk bakgrund. Utvecklingen mot allt fler anställda med utländsk bakgrund inom staten drivs på av generationsväxlingen. Dels genom nyanställningar av personer med utländsk bakgrund, dels genom att de 40-talister som de närmaste åren går i pension övervägande har en svensk bakgrund.

Andelen med utländsk bakgrund är framför allt stor inom de yngre ålderskategorierna i staten. Totalt är cirka 19 procent av de statligt anställda mellan 25-34 år. Bland de statligt anställda med utländsk bakgrund är motsvarande siffra cirka 27 procent.

Andelen anställda inom staten med utländsk bakgrund är fortfarande lägre än andelen förvärvsarbetande i stort med utländsk bakgrund. 2008 hade 15,6 procent av de förvärvsarbetande utländsk bakgrund vilket kan jämföras med statens 12,5 procent. Förutom ålderstrukturen inom staten med en hög andel anställda på 70-talet påverkas jämförelsen också av kravet på svenskt medborgarskap för vissa tjänster inom bland annat försvar och rättsväsende.

En person med utländsk bakgrund är enligt SCB:s definition en individ som antingen är utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utrikes.

Mer information
Arbetsgivarverket informerar: Var åttonde statsanställd har utländsk bakgrund
Rapport: Utländsk bakgrund i staten 2009

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter