Nyhet -

Ett lyckat förändringsarbete bygger på att leda genom chefer

Det sa Ann Follin, chef för Tekniska museet, på Träffpunkt Chef, ELMIAS arbetsmiljömässa häromdagen. Ann Follin framhöll också att det i en förändringsprocess inte bara är viktigt att uppmärksamma de som är negativa till förändringen. Det är minst lika viktigt uppmuntra personer som kan vara pådrivande och bärare av idéer inför framtiden.

Ann Follin, numer chef för Tekniska museet, pratade om hur hon ledde omlokaliseringen av Riksutställningar till Gotland. Hon berättade att när personalen först fick höra om flytten så skrattade de. De kunde inte på allvar ta till sig beslutet att verksamheten skulle flytta till Gotland. Till en början handlade det för många i personalen om att få svar på frågan ”varför” för att komma vidare i en psykologisk bearbetningsprocess. Som chef får man klä skott för mycket av medarbetarnas frustration vid förändringar. Därför poängterade Ann att det alltid är viktigt i en inledande förändring att man kan ge argument och hjälp för medarbetarna att formulera egna svar på alla ”varför”. För henne innebar det en kluven uppgift att arbeta med personalens oro och samtidigt de möjligheter det innebär att bygga upp en ny verksamhet. En annan viktig erfarenhet, som Ann dragit, är att det i en förändringsprocess inte enbart är viktigt uppmärksamma de som är negativa. Det är minst lika viktigt uppmuntra de medarbetare som kan vara pådrivande och bärare av idéer inför framtiden.

- Ett lyckat förändringsarbete bygger på att leda genom chefer. Mycket kraft måste läggas på att utbilda chefer. Det gäller att informera, kommunicera och förankra tills värderingen inte är ett ord på väggen utan en känsla i magen, sa Ann Follin i sitt föredrag på Träffpunkt Chef.

Arbetsgivarverket var tillsammans med Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangörer av seminariet Träffpunkt Chef på Elmiamässan onsdagen den 19 maj. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen vet vi att förändringar i arbetslivet sker allt snabbare, vilket ställer stora krav på cheferna. Chefen behöver ha förmåga att leda i medgång och i motgång och är den som ofta får fatta svåra beslut. Seminariet handlade om det goda ledarskapet i en föränderlig omvärld. Några frågor med utgångspunkt i seminariet var därför:

  • Vilket stöd kan chefen själv få inom organisationen?
  • Hur gör man för att ”överleva” kriser och snabbt ”sadla om” och utveckla myndigheten?
  • Hur kan vi inom arbetslivet lära av varandra?

Övriga medverkande vid seminariet var Svenskt Näringslivs vice vd, Christer Ågren som inledde seminariet och vis av erfarenheter, från när den senaste ekonomiska krisen slog till, pekade på att förändringstakten är ökande vilket gör att chefer måste bli duktigare på att hantera förändring. Detta medför, enligt Christer, att det blir allt viktigare med ett långsiktigt ledarskap. Erik Berntson, Stockholms universitet och Linda Wallin, Göteborgs universitet redovisade den senaste forskningen kring hållbara chefer och organisationer. En av deras slutsatser var att arbetssituationen hade mycket stor betydelse för chefens hälsa och för hur lång tid de orkar med sitt chefskap. Slutligen berättade Agneta Viklund, personalchef på Karolinska Universitetssjukhuset, om hur de arbetar med att bygga upp ett systematiskt långsiktigt chefsstöd. En del i detta chefsstöd är att samtliga chefer går i obligatorisk handledning. Vidare har verksamhetsplanen komprimerats till ett fåtal A4 sidor för att den inte bara ska bli en hyllvärmare utan kunna utgöra ett styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter