Pressmeddelande -

Arbetsdomstolen vägrar prövningstillstånd i pensionstvist

Sveriges Pensionärers Riksförbund förlorade i maj 2008 en tvist med staten om beräkningsgrunder för statliga avtalspensioner. Tingsrättens dom överklagades till Arbetsdomstolen som nu meddelar att de inte medger prövningstillstånd.

I maj i år ogillade Stockholms tingsrätt kravet från Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, i ett pilotmål om nya beräkningsgrunder för statliga avtalspensioner tecknade före 1991 enligt avtalet PA-SPR 74. Avtalet omfattar i dagsläget cirka 100 000 avtalspensionärer. I förhandlingen i tingsrätten företräddes staten av Arbetsgivarverket.

Tingsrättens beslut överklagades av SPRF till Arbetsdomstolen, AD, som den 17 november meddelat att man inte ger något prövningstillstånd i frågan. Frågan om beräkningsgrunderna för PA-SPR 74 har prövats i ett antal fall sedan 2002 och domstolarna har då funnit att statens tillämpning av avtalet varit riktig.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

Kontakter