Pressmeddelande -

Arbetsgivarverket förstärker förhandlingsledningen – Inger Mattsson Kasserud och Mats Engelbrektson nya biträdande förhandlingschefer

Inför förhandlingarna 2007 om ett nytt centralt avtal för cirka 240 000 anställda inom den statliga sektorn, förstärker Arbetsgivarverket sin förhandlingsledning. Nya biträdande förhandlingschefer blir Inger Mattsson Kasserud och Mats Engelbrektsson. Inger Matsson Kasserud arbetar idag som förhandlingschef på Rikspolisstyrelsen och Mats Engelbrektson arbetar med förhandlingsfrågor på Arbetsgivarverket. – De snabba förändringarna inom statlig sektor har successivt lett till en modernisering av de centrala avtalen och det är mycket viktigt att den utvecklingen fortsätter. Genom rekryteringen av Inger Mattsson Kasserud kommer det i höst att finnas en utökad förhandlingsledning redo att förbereda de viktiga framtidsfrågor Arbetsgivarverket vill driva i förhandlingarna 2007, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström. Förutom Inger Mattsson Kasserud och Mats Engelbrektson kommer Arbetsgivarverkets förhandlingsledning i avtalsrörelsen 2007 bestå av förhandlingschef Nils Henrik Schager. Förändringarna inom förhandlingsledningen träder i kraft den 1 september 2006.

Ämnen

  • Arbetsliv

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

Kontakter