Pressmeddelande -

Arbetsgivarverket vann pensionsmål i Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i en dom ogillat kravet från Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, om nya beräkningsgrunder för statliga avtalspensioner tecknade före 1991. SPRF stämde staten och valde ett pilotfall med en pensionerad officer. Tvisten där staten företräddes av Arbetsgivarverket gällde om de statliga avtalspensioner som tecknats enligt det gamla avtalet PA-SPR 74, ska räknas upp med konsumentprisindex istället för att beräknas efter basbeloppet. Ett riksdagsbeslut i början av 1990-talet påverkade beräkningsmodellen för basbeloppet. - Jag är nöjd med att Stockholms tingsrätt nu konstaterat att den förändrade beräkningsmodellen för basbeloppet inte påverkade vårt kollektivavtal, vilket är ett viktigt klargörande, säger Karl Pfeifer, chefsjurist på Arbetsgivarverket, i en kommentar. Det gamla pensionsavtalet PA-SPR 74 omfattar cirka 100 000 avtalspensionärer. Domen kan överklagas till Arbetsdomstolen.

Ämnen

  • Juridik

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

Presskontakt