Pressmeddelande -

Avtal mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna underlättar Försvarsmaktens personalförsörjning

Parterna på det statliga avtalsområdet har med anledning av att pliktsystemet upphör den 1 juli i år träffat avtal som möjliggör fleråriga visstidsanställningar inom Försvarsmakten för kategorierna gruppbefäl, soldater och sjömän.

Lagen om anställningsskydd är dispositiv och ger därmed parterna möjlighet att träffa överenskommelse om andra visstidsanställningar än vad lagen anger. Parterna har utnyttjat den möjligheten och har genom dessa överenskommelser gett Försvarsmakten möjlighet att visstidsanställa kontinuerligt tjänstgörande soldater, sjömän och gruppbefäl, sammantaget upp till 12 år.

- Jag är glad över att vi tillsammans med de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet har lyckats träffa dessa överenskommelser som underlättar Försvarsmaktens personalförsörjning och bidrar till större tillgänglighet och användbarhet, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Avtalen är träffade med de fackliga förhandlingsorganisationerna Saco-S och OFR/S,P,O och SEKO. Med Saco-S, och OFR/S,P,O gäller avtalet tillsvidare, med SEKO är avtalet tidsbegränsat och gäller till och med den 30 juni 2012.

- Jag ser dessa avtal som ett styrkebesked för den svenska modellen där parterna själva i konstruktiv anda tar ansvar och åstadkommer rationella lösningar istället för att ställa sig vid sidan och avvakta lagstiftning, säger Monica Dahlbom.

För mer information, kontakta:
Monica Dahlbom, förhandlingschef Arbetsgivarverket: 070-835 90 58
Lars Andrén, informationschef Arbetsgivarverket: 070-287 31 27

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter