Pressmeddelande -

Göran Tunhammar ny ordförande i Arbetsgivarverket

Landshövdingen i Skåne län Göran Tunhammar har torsdagen den 13 november enhälligt valts av Arbetsgivarverkets årsmöte till ny ordförande i Arbetsgivarverket. Genom valet av Göran Tunhammar har Arbetsgivarverket fått en om arbetsmarknaden och det svenska partssystemet, mycket kunnig ordförande som i sin tidigare karriär varit VD både för SAF och Svenskt Näringsliv.

Göran Tunhammar ersätter Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand som varit ordförande i Arbetsgivarverket sedan 2005. Mats Sjöstrand slutar på egen begäran för att en ny ordförande i god tid ska hinna förbereda sig och komma in i verksamheten innan avtalsrörelsen 2010.

Göran Tunhammar är född 1946 och är jurist och fil kand. Han var åren 1990-2001 verkställande direktör för Svenska Arbetsgivareföreningen och därefter även VD för Svenskt Näringsliv 2001-2003. Sedan 2006 är han Landshövding i Skåne län. Åren 2005-2006 utvärderade han på regeringens uppdrag Medlingsinstitutets verksamhet vilket resulterade i betänkandet "God sed vid lönebildning".

Efter valet framhöll Göran Tunhammar för årsmötet att han såg fram emot att få arbeta för en fördjupad arbetsgivarsamverkan mellan Arbetsgivarverkets medlemmar och få fortsätta vidareutvecklingen av de statliga avtalen där så få centrala garantier som möjligt har skapat goda möjligheter för en effektiv lokal lönebildning.

Arbetsgivarverkets årsmöte omfattar samtliga 240 statliga myndighetschefer samt cheferna för Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. För att årsmötet ska vara beslutsmässigt krävs närvaro av minst hälften av alla ledamöter. Årsmötets val av ny ordförande för Arbetsgivarverket ska formellt fastställas av regeringen innan Göran Tunhammar tillträder.

För mer information kontakta:
Lars Andrén, informationschef, 0702-87 31 27.

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

Kontakter