Pressmeddelande -

Risk för att obligatorisk arbetslöshetsförsäkring försvagar partssystemet

- En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan komma att försvaga partssystemet. Det är också problematiskt att individer oavsett arbetslöshetsrisk tvingas in i en obligatorisk försäkring. Det säger Arbetsgivarverkets Göran Ekström, med anledning av att utredningen om den framtida arbetslöshetsförsäkringen, presenterades idag.

Ett system med en obligatorisk a-kassa är visserligen juridiskt hållbart men rimmar ändå illa med traditionen att individer inte ska tvingas till ett medlemskap i en förening.

Arbetsgivarverket befarar dessutom att ett obligatorium kan leda till att den fackliga organisationsgraden sjunker. Om individer som valt att stå utanför a-kassan tvingas in i systemet kan dessa individer komma att kompensera ökade kostnader genom att avstå från fackligt medlemskap. Sjunkande fackliga medlemsantal kan därmed urholka legitimiteten i parternas kollektivavtalslösningar.   

Arbetsgivarverket ser också ett problem i att den som tidigare valt att stå utanför a-kassan i ett obligatoriskt system får betala marknadens högsta avgift i form av en statlig avgift. Detta oavsett vilken arbetslöshetsrisk personen har. Det nya systemet överensstämmer därför inte med regeringens tidigare inställning om att arbetslöshetsrisken ska styra avgiftsnivån, en princip Arbetsgivarverket finner riktig. Hos polisen, den enskilt största medlemmen i Arbetsgivarverket, är arbetslösheten så låg att en a-kassa saknas för stora grupper anställda. Dessa poliser med en obefintlig arbetslöshetsrisk tvingas med det nya förslaget in i ett obligatoriskt försäkringssystem. 

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter