Pressmeddelande -

Åtta av tio har fått stöd att återgå till ett arbete genom arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kommenterar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppföljning av de personer som gått från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion som presenterades i dag.

– Det är glädjande att så många har fått en möjlighet att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen och att 1700 personer har återgått till ett arbete. Vi får heller inte glömma den grupp personer som nu är aktiva och deltar i program hos Arbetsförmedlingen. Dessa personer är ett steg närmare ett arbete.

– Arbetsförmedlingens uppföljning visar att 12 000 av 15 000 deltagare i programmet, det vill säga åtta av tio, har fått stöd från Arbetsförmedlingen som de tidigare nekats under alla de år som de varit sjukskrivna.

Det säger arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin i en kommentar till att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan i dag presenterade en uppföljning av arbetslivsintroduktionen.

Syftet med arbetslivsintroduktionen, som ska vara individanpassad, är att ge deltagaren stöd för att öka möjligheterna att kunna återgå i arbete. Efter avslutat introduktionsprogram ska deltagarna kunna gå vidare till ett arbete eller ta del av de många insatser som Arbetsförmedlingen har att erbjuda för att få ett arbete.

Agnes Palinski
Pressekreterare
08-405 32 84
070-309 35 49

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39

Ämnen

  • Politik