Pressmeddelande -

Arbetsmarknadsministern bjuder in till seminarium om flexicurity måndagen den 2 juni

Måndagen den 2 juni bjuder arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin in till ett seminarium om flexicurity. Seminariet anordnas med anledning av EU-kommissionens nyligen lanserade "Uppdrag för Flexicurity" och utgör ett av fem seminarier som anordnas inom EU. En delegation bestående av representanter för det franska och slovenska ordförandeskapet, EU-kommissionen och de europeiska arbetsmarknadens parter kommer att närvara vid seminariet.

Vid seminariet kommer en paneldiskussion att äga rum. Panelen utgörs av Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, Anna Ekström, SACO, Gustaf Douglas, företagare, Ann-Sofie Kolm, Stockholms Universitet och Claes Stråth, Medlingsinstitutet. Moderator för diskussionen är Pernilla Ström.

Seminariet på eftermiddagen föregås av en arbetslunch om flexicurity vid vilken arbetsmarknadsministern, de svenska arbetsmarknadsparterna och flexicuritydelegationen kommer att närvara. Ett morgonseminiarium kommer också att anordnas, vid vilket arbetsmarknadsministern och delegationen för flexicurity kommer att få möjlighet att diskutera genomförda arbetsmarknadsreformer i Sverige utifrån ett flexicurityperspektiv.

Media är välkomna att delta vid seminariet på eftermiddagen.

Seminariet kommer även att direktsändas via regeringens webbplats mellan klockan 14.30 och 17.00.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!


Tid och plats:
Måndagen den 2 juni klockan 14.00-17.00.
14.50-15.15 håller arbetsmarknadsministern anförande på temat Balansen mellan trygghet och flexibilitet på svensk arbetsmarknad.
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm


Kontakt:
Agnes Palinski
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
076-767 84 04

Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
070-556 70 48

 

 

 

 

 

Ämnen

  • Politik

Relaterade event