Pressmeddelande -

Enklare semesterregler

Arbetsmarknadsdepartementet
2008 års semesterlagsutredning


- Semesterlagen kommer att bli betydligt enklare att tillämpa för de allra flesta arbetsgivare framöver, säger Kurt Eriksson, som varit särskild utredare i 2008 års semesterlagsutredning.

Förslagen i betänkandet "Enklare semesterregler", SOU 2008:95 är bland andra:
- En ny metod för att bestämma semesterlönen för arbetstagare med fast lön, den så kallade sammalöneregeln. Den innebär att arbetstagaren under semestern får sin ordinarie månads- eller veckolön samt ett semestertillägg.
- Nuvarande procentuella beräkning av semesterlön kommer att förenklas.
- Arbetsgivaren kan välja att tillämpa procentregeln eller sammalöneregeln.
- Hanteringen av semesterlönegrundande frånvaro förenklas genom införande av en gemensam tidsgräns på högst 180 dagar för all frånvaro, utom frånvaro för arbetsskada.
- Den särskilda beräkningen av semesterlön för sparad semester avskaffas.
- Lagen anpassas till EG:s arbetstidsdirektiv.

Betänkandet överlämnas till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin måndagen den 3 november 2008 kl. 10.00.

Under dagen kommer betänkandet att publiceras här.


Kontakt:
Kurt Eriksson
särskild utredare
2008 års semesterlagsutredning
08-545 292 46-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om semesterlagsutredningen (http://www.sou.gov.se/utredningar/departementsordning/arbetsmarknad/2007.htm)

Ämnen

  • Politik