Pressmeddelande -

Integrationsminister Erik Ullenhag diskuterar romafrågan vid EU-möte

I morgon torsdag den 19 maj möts Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel för att diskutera en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer till år 2020. För Sveriges del deltar integrationsminister Erik Ullenhag i mötet.
Det ungerska ordförandeskapet har utarbetat slutsatser som ministrarna ska diskutera och anta. Till grund för slutsatserna ligger EU-kommissionens meddelande från den 5 april om en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer till år 2020. Medlemsländerna uppmanas där att arbeta för integrering av romer, särskilt inom områdena utbildning, arbete, hälsa och bostäder. Sverige kommer att lyfta fram att det handlar om att romer ska få sina mänskliga rättigheter respekterade precis som alla andra. Särskilt fokus bör läggas på icke-diskriminering, jämställdhet och romska barns rättigheter.

- Europa har en historia av övergrepp gentemot romer och vi har inte heller någon nutid att vara stolta över. Det finns ingen grupp som har så stort utanförskap i Europa som den romska gruppen och i flera medlemsländer är trakasserier och diskriminering vanliga, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Romer är den största etniska minoriteten i Europa - det bor ungefär 10 till 12 miljoner romer i Europa, varav cirka 50 000 bor i Sverige.

Lena Hallerby
Pressekreterare
070-301 47 90

Ämnen

  • Politik