Pressmeddelande -

Krafttag på arbetsmiljöområdet

- För att ta tillvara arbetsmiljöns potential för att skapa friska arbetsplatser och öka konkurrenskraften fördjupas nu arbetet med arbetsmiljön. Vi går nu vidare med de i budgetpropositionen aviserade satsningarna på en utredning om marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet, och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Direktiv och utredare till utredning för Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet beslutade
Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv för utredningen om Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (Dir. 2008:129), vilket innebär att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft ska tas tillvara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö.

Regeringen har även beslutat att utse överdirektören vid Arbetsmiljöverket, teknologie licentiaten Bertil Remaeus till utredare för utredningen.


Personer i Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet utsedda
I budgetpropositionen aviserades att ett Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd skulle tillsättas. Kommittédirektiv till utredningen (Dir. 2008:101) beslutades på regeringssammanträdet den 25 september 2008. Nu har ordförande, sekreterare och ledamöter i rådet utsetts. Utöver detta ska professor emeritus, medicine doctor och riksdagsledamoten Lennart Levi (c) fungera som rådgivare till arbetsmarknadsministern i detta arbete.

- Det är oerhört glädjande att kunna presentera ett så kompetensfyllt råd, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.


Sammansättningen ser ut som följer:
Professor Eva Vingård (ordförande), läkare, Uppsala
Docent Gunnar Ahlborg (läkare), Institutet för stressmedicin, Göteborg
Professor Jörgen Eklund (ingenjör), Skolan för teknik och hälsa, KTH
Professor Irene Jensen (beteendevetare), Sektionen för personskadeprevention, KI, Stockholm
Professor Bengt Järvholm (läkare), Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Docent Birgitta Södergren (företagsekonom), Institutet för personal- och företagsutveckling, Uppsala universitet
Professor Eskil Wadensjö (nationalekonom), Institutet för social forskning, Stockholms universitet; chef för Stockholm Linnaeus Center for Integration Studies.

Professor Svend Erik Mathiassen, forskningschef vid centrum för belastningsskador vid Högskolan i Gävle, har anställts som sekreterare i rådet.

-  Arbetsmiljö är ett brett begrepp. En god arbetsmiljö är viktig för individen, arbetsgruppen och organisationen. En bra arbetsmiljö ur fysisk och psykosocial synvinkel ger energi och en dålig arbetsmiljö stjäl energi. Att hålla sig uppdaterad på forskningsläget är ett måste för att kunna fatta bra arbetsmiljöpolitiska beslut och därmed bidra till en bra arbetsmarknad, säger Eva Vingård, ordförande i det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet.

Rådet kommer löpande att ge underlag och information till regeringen.Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 22 11

Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
070-556 70 48-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Direktiv 2008:129 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/115081)
Direktiv 2008:101 Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/113439)

 

Ämnen

  • Politik