Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Nordiskt seminarium om personer med funktionsnedsättning den 18-19 november

Den 18-19 november anordnas ett nordiskt seminarium Om personer med funktionsnedsättningar, som medför nedsatt arbetsförmåga, och arbetsmarknaden. Arrangörer är Nordiska Handikappolitiska Rådet i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet och Sveriges ordförandeskap 2008 i Nordiska ministerrådet.

I seminariet deltar personer från samtliga nordiska länder, i huvudsak från arbetsmarknadspolitiska myndigheter och från handikapprörelsen.

Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård håller avslutningsanförandet.

För fullständigt program och anmälan kontakta Nadja Ben Ammar, se kontaktuppgifterna i pressinbjudan.

Medtag presslegitimation. Välkomna!

Program:
Tisdag 18 november
13.00 Inledningsanförande Maria Larsson
Äldre- och folkhälsominister, Socialdepartementet, Sverige
13.30 Nordiskt handikapppolitiskt samarbete
Ronny Olander, ordförande i rådet
13.45 Regeringsinitiativ Norden runt för att sänka trösklarna
Helena Hagelroth, Arbetsmarknadsdepartementet, Sverige
Thuy Nguyen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge
Marita Löfroth, Landskapsregeringen, Åland
14.45 Kaffepaus
|
Onsdag 19 november
|
10.30 Återsamling
Uppsamling, hinder, bra lösningar. Gemensam diskussion.
Panel: Marianne Smedegaard, Thuy Nguyen, Øystein Spjelkavik
och Margaret Sandøy Ramberg.
11.15 Vad kan göras bättre och mer?
Ronny Olander, ordförande i rådet
Konklusioner
Marianne Smedegaard
11.45 Avslutningsanförande
Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet, SverigeTid och plats:
Medierna är välkomna att delta tisdag 18 november klockan 13.00-14.45 och onsdag 19 november klockan 10.30-12.00.
Rotundan, Rosenbad, Stockholm


Kontakt:
Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
070-556 70 48

Helena Hagelroth
departementssekreterare
08-405 28 13
076-762 21 37-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Sekretariatet för Nordiska Handikapppolitiska Rådet (http://www.nsh.se)

Ämnen

  • Politik