Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Pressträff med EU:s kommissionär, Vladimir Špidla, och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen i Sverige bjuder in till pressträff tisdagen den 7 oktober med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och EU:s kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, Vladimír Špidla.


Vladimir Špidla kommer till Stockholm på inbjudan av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för att tala vid Nordiska Ministerrådets konferens "Strategier för att möta den demografiska utmaningen - mobilisering av arbetskraft och arbetskraftsinvandring".

Under sitt besök kommer Špidla att genomföra bilaterala möten med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. I fokus för diskussionerna med arbetsmarknadsministern kommer det svenska ordförandeskapet 2009 att stå liksom den pågående diskussionen om EG-domstolens utslag i Lavalmålet.

Sven Otto Littorin kommer att stå värd för en lunch dit den svenska arbetsmarknadens parter inbjudits för att träffa kommissionären. De får möjlighet att ge sin syn på den svenska arbetsmarknaden ur ett EU-perspektiv.

Tid: Tisdagen den 7 oktober klockan 11.00-12.00.
Plats: Arbetsmarknadsdepartementet, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Anmälan sker till Nadja Ben Ammar på e-post: nadja.ben-ammar@employment.ministry.se eller telefon: 08-405 56 70.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!


Agnes Palinski
Pressekretare
08-405 12 65
076-767 84 04

Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
070-556 70 48

Ämnen

  • Politik

Relaterade event