Pressmeddelande -

Regeringen ändrar villkor för personer som har en anställning och har lämnat sjukförsäkringen

Regeringen har i dag beslutat att ta bort begränsningen av tjänstledigas möjligheter att erhålla ersättning på a-kassanivå vid deltagande i Arbetsförmedlingens program.

Beslutet att ta bort den så kallade 150-dagarsregeln innebär att den som har en anställning och deltagit i arbetslivsintroduktion kan gå vidare till Arbetsförmedlingens program och få ersättning motsvarande a-kassa utan att först behöva begära tjänstledigt från sin arbetsgivare.

– Vi måste vara beredda att ompröva och ändra regelverket till den verklighet som - i det här fallet - sjukskrivna möter. Förändringarna vi gör underlättar för långvarigt sjukskrivna att få Arbetsförmedlingens stöd att komma tillbaka till arbetet hos sin gamla arbetsgivare eller till ett nytt arbete.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av dagens regeringsbeslut.

För de deltagare som avslutat arbetslivsintroduktionen gör Arbetsförmedlingen som vanligt en arbetsmarknadspolitisk bedömning, varvid deltagarna anvisas till lämpliga åtgärder med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering och matchning tillbaka till anställningen eller till ett nytt jobb. Personer som deltar i programmen och samtidigt har en anställning erhåller, med dagens beslut, aktivitetsstöd på samma grunder som arbetslösa.

Förändringen träder i kraft den 21 juni i år.
Agnes Palinski
Pressekreterare
08-405 32 84
070-309 35 49

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel