Pressmeddelande -

Ullenhag välkomnar Kommissionens integrationsmeddelande

Den Europeiska Kommissionen har idag antagit det andra meddelandet om integration som syftar till att peka ut inriktningen för medlemsstaternas integrationsarbete. Kommissionen konstaterar att integration är ett sätt att förverkliga migrationens potential och att en lyckad integration handlar om ett gemensamt ansvar.

- Jag välkomnar Kommissionens integrationsmeddelande. Det är en tydlig markering att integrationen är en viktig framtidsfråga för hela EU. I grunden handlar det om att integration uppnås via arbete och deltagande i samhället. Det är bra att Kommissionen pekar på vikten av fortsatt migration och lyckad integration för att klara vår framtida välfärd säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Det första integrationsmeddelandet lades fram 2005 och handlade om en gemensam agenda för integration. Idag presenteras fortsättningen och den framtida inriktningen för medlemsstaternas integrationsarbete. Det handlar om att stärka invandrares delaktighet i samhället, mera insatser på lokal nivå och att involvera ursprungsländerna i integrationsarbetet.

- Sverige driver på för ett öppet och tolerant EU. Även om integration främst är en fråga för respektive medlemsstat att hantera på lokal nivå så delar vi gemensamma utmaningar. Att samarbeta och utbyta kunskap och erfarenheter inom Europa är viktigt för en framgångsrik integration, avslutar Ullenhag.


Kontakt:
Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig
08-405 48 99

Ämnen

  • Politik