Pressmeddelande -

Utredning om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till utredning om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Särskild utredare är Sören Öman.
Bakgrunden till utredningen är att det med den nuvarande lagstiftningen är svårt för en uppdragstagare att förutse om han eller hon kommer att omfattas av reglerna för arbetstagare eller reglerna för företagare i händelse av arbetslöshet.

Uppdragstagare förekommer inom många olika yrkesgrupper, till exempel tolkar och kulturarbetare. Uppdragstagare skiljer sig från arbetstagare genom att det inte finns något anställningsförhållande gentemot uppdragsgivaren.

Utredaren ska bland annat redogöra för olika typer av uppdragstagare; redogöra för skillnader mellan uppdragstagare, arbetstagare och företagare i arbetslöshetsförsäkringen; identifiera och föreslå långsiktigt hållbara kriterier och bedömningsgrunder för uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen samt föreslå lämpliga författningsändringar.

Sören Öman har en gedigen utredningserfarenhet från flertalet statliga utredningar, bland annat från 2007 års utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Utredningen ska redovisas senast den 7 juni 2011.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats under vecka 49.
Cherine Khalil
Pressekreterare hos
Hillevi Engström
08-405 25 45
076-778 68 42

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03

Ämnen

  • Politik