Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ArcAroma utser Mangold till likviditetsgarant​

Arc Aroma Pure AB (ArcAroma)meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB (Mangold) till likviditetsgarant för ArcAromas aktie. Syftet med likviditetsgarantin är attförbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 26 augusti 2019.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i ArcAromas aktie varje dag genom att kontinuerligt ställahandelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl. 08.30.

Ämnen


Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Presskontakt

Johan Möllerström

Johan Möllerström

Presskontakt CEO +46(0)768-868178

Creating a pure and efficient world through cutting edge cleantech solutions

ARCAROMA is the inovator of the patented CEPT(R) technology, used for more efficient production of food oils, biogas production, sewage sludge treatment, water purification and medical research

ArcAroma AB
Skiffervägen 12
224 78 Lund
Sverige