Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2019 (8 månader)

ARCAROMA – NOVEMBER-DECEMBER 2019

STARK ORDERINGÅNG FÖR OLIVECEPT® OCH ÖKAT MARKNADSINTRESSE FÖR JUICECEPT®.

Sammanfattning av perioden november-december 2019*

Rörelsens intäkter uppgick till 4,9 (3,4) MSEK.

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -3,2 (-4,2) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 (-4,6) MSEK.

Totalresultatet uppgick till 1,0 (-9,9) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,44 (-0,48) SEK.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser november 2018-januari 2019

Sammanfattning av perioden maj – december 2019*

Rörelsens intäkter uppgick till 9,4 (13,9) MSEK.

EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -13,2 (-15,3) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -20,7 (-16,3) MSEK.

Totalresultatet uppgick till -14,6 (8,7) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –1,82 (-1,72) SEK.

*Jämförelsesiffror inom parentes avser maj 2018-april 2019

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under perioden november-december 2019

ArcAroma har inlett metodutveckling av CEPT® för havredryck. Bolaget har tecknat avtal med Ceraliq AB om utveckling av framtida ny applikation inom hälsodrycker baserat på havre.

Efter framgångsrikt genomförd processverifiering av oliveCEPT® på den spanska kunden Campoenguera’s maskin så har försäljningskontrakt tecknats med kunden.

ArcAroma har fått en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, som är en större väletablerad fransk olivoljeproducent gällande oliveCEPT® för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna. Detta är vår första installation i Frankrike.

ArcAroma har erhållit patent i Japan avseende Bolagets kombinationsansökan. Tekniken är applicerbar inom flera områden såsom vattenrening, biogaseffektivisering och ballastvattenbehandling. CEPT®-plattformen ger en ökad effektivitet i den tillhörande biologiska processen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Processverifiering av oliveCEPT® hos en kund i Grekland visar på en extraktionsökning på ca. 10% i kombination med en halverad extraktionstid. Detta ger en fördelaktig kundnytta både i termer av ekonomi och produktkvalité.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD, johan.mollerstrom@arcaroma.com, +46 (0)768 868 178, 

Peter Ahlgren, Styrelseordförande, peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2020 klockan 08:30 CET.

Ladda ner Bokslutskommuniké här:

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Presskontakt

Johan Möllerström

Presskontakt CEO +46(0)768-868178