Pressmeddelande -

Diabetes-dagen

Erchonia är djupt engagerade i forskningen runt Diabetes. Diabetes och Alzheimer är några av de diagnoser som bolaget lägger stora resurser på inom forskning, med en förväntad presentation av kliniska evidens under första halvan av 2020. Erchonia har idag 17 FDA 510k, vilket innefattar fas3 medicinsk klinisk forskning, den högsta evidens-höjden inom forskning.

Vi ser en epidemisk utbredning av Diabetes 2 och Alzheimer i både västvärlden och arabvärlden. Sannolikt beroende på vår livsstil. Alternativet idag är medicinering, och diagnosen leder till ökad risk för Alzheimer som exempel.

Inom nutritionsmedicin har man program för att bemöta detta, men problemställningen kvarstår, fler och fler blir diagnostiserade. Orsaken är att vi inte tar ansvar för vår hälsa på en individuell bas.

För ett år sedan publicerades en dubbel blind, placebo-kontrollerad studie på 180 personer med bla. diabetes 2 markörer. Dr Robert Sullivan, MD från Irland är ansvarig för studien. Där ser vi att om klienten med Diabetes 2 markörer behandlas i Verju/Zerona biokemisk icke termisk laser från Erchonia, en gång i veckan under 12 veckor, så balanseras blodfetter, samt insulinresistensen upphör. Kroppen återfår dess funktion. Uppföljande studier ett år senare visar på bibehållen funktion.

Vidare finns det idag kliniska studier på sår-läkning och även på ökning av mikrocirkulation. 75% ökning av mikrocirkulation på Diabetes fötter efter endast 4 behandlingar på 12 minuter st. är mycket bra siffror och direkt avgörande på sår-läkning när vi har med cirkulations-sjukdomar att göra. Vidare ökar ROS med ca. 30% vilket påverkar av-dödande av bakteriella infektioner mm.

Ytterligare dubbel-blindade, placebo-kontrollerade studier är gjorda på behandling av Neuropati på Diabetes patienter, även där med mycket positiva resultat.

Vi uppmanar vården att bjuda in till dialog. Vi uppmanar vården att sätta patienten i fokus. Vi har de medicinsk-kliniska studierna, fas tre, vi är medicin, och vi har bevisat det i 60 länder under mer än 20 år. 

Vi önskar även våra Svenska medicinska fotvårdsdelegater en fantastisk tid i Miami på FIP, internationella podiatri konferensen, vi har en ledande Podiatrist samt en av våra forskare på plats för att tala och förklara hur Diabetiker kan öka sin livskvalitet.  

Relaterade länkar

Ämnen

 • Detaljhandel

Kategorier

 • biokemisk
 • forskning
 • fas3
 • medicin
 • diabetsvård
 • fotvård
 • fip
 • sår
 • mikrocirkulation
 • diabetes
 • humanrecharge
 • erchonia

Arch of Scandinavia agerar för en intelligent och effektiv hälsovård med en strävan att ersätta viss medicin med validerad, kliniskt bevisad frekvens-medicinsk vård, utan biverkningar. Förutom den skada över nyttjandet av kemiska preparat orsakar människor och djur, kan man idag inte bortse från den miljömässiga påverkan som medicintillverkning/konsumtion har i form av utsläpp av stabila kemiska sammansättningar i marker och vattendrag, ca 4kg/1Milj liter vatten. #skyddaantibiotikan

Relaterat innehåll