Pressmeddelande -

NSAIDS eller Lågenergi laser mot kronisk smärta

Det finns indikationer på att NSAIDS, vanliga anti-inflammatoriska läkemedel har en negativ påverkan på bla. immunförsvaret, uppges från bla. den franska hälsoministern Olivier Véran. Men finns det alternativ?

Erchonias FX635 med "market clearence" för neuromuskulär smärta har visat sig väldigt effektiv även ur ett långsiktigt perspektiv på kronisk ländryggsmärta.

Att västvärlden har ett problem med överanvändning av NSAIDS och OPIOIDER är välkänt, bara i USA dog 42000 människor i opioid-överdoser 2016. Erchonia satte denna problemställning som target, att ta fram en teknologisk lösning inom 635nm lågenergi laser som skall kunna fullgott ersätta medicinering vid kronisk smärta. Efter dubbel blindade, placebo kontrollerade, randomiserade, multi-site studier godkände FDA Erchonias "FX635" laser för "over all neuromuscular pain", villket är första gången en lågenergi laser får ett generellt godkännande, detta pga historiken med 17 FDA 510k och högsta klassningen på genomförd forskning. 

Nu har det publicerats en uppföljning på de studier som ligger till grund för FDA 510k, 12 månader senare, och resultatet är mycket intressant. Studien publicerades i 

"Journal of Pain & Relief" Berry et al., J Pain Relief 2019, 9:1, klicka här för att komma till studien.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsutbildning

Kategorier

 • archofscandinavia
 • immunförsvar
 • nervsystem
 • hjärna
 • gamma
 • theta
 • delta
 • beta
 • alfa
 • hälsa
 • virus
 • kronisk
 • smärta
 • erchonia

Arch of Scandinavia agerar för en intelligent och effektiv hälsovård med en strävan att ersätta viss medicin med validerad, kliniskt bevisad frekvens-medicinsk vård, utan biverkningar. Förutom den skada över nyttjandet av kemiska preparat orsakar människor och djur, kan man idag inte bortse från den miljömässiga påverkan som medicintillverkning/konsumtion har i form av utsläpp av stabila kemiska sammansättningar i marker och vattendrag, ca 4kg/1Milj liter vatten. #skyddaantibiotikan

Relaterat innehåll

Relaterade event