Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arcona bygger på höjden i city

Som en direkt följd av väl genomfört projekt från kv. Höjden 14 på Regeringsgatan som färdigställdes i våras har Arcona fått uppdraget att på totalentreprenad bygga om kvarteret Skravelberget större 19 med adress Ingemar Bergmans gata 4 (förlängningen på Smålandsgatan öster om Birger Jarlsgatan). Skravelberget större 19 har en BTA på 4.557 kvm och består av 10 våningar där plan 3 är i gatuplan. Fastigheten ägs av Alecta och förvaltas av Newsec som också verkar som byggherreombud.

Arcona skall bygga om  2800 kvm samt bygga på fastigheten med 200 kvm. Produktionsstart är i augusti och beräknad inflyttning under andra kvartalet 2012. Projektchef för Arcona är Per Karlsten. Byggherreombud från Newsec är Bertil Ax.

Kontakt Arcona: Per Karlsten, tel 08-601 21 44

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arcona är ett Stockholmsbaserat företag som bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Mälardalen. Verksamheten är organiserad i tre affärsenheter. Arcona Lean Construction projekterar och bygger i nära samarbete med både kunder och leverantörer enligt metoden Lean Construction. Metoden innebär att man – med en djup förståelse för kundens verksamhet - från tidiga skeden kan ta ett helhetsansvar för projektet och genomföra det på ett effektivt sätt. Arcona Concept arbetar med fastighetsutveckling, både i egen regi, med partners och som konsulter. Arcona Living utvecklar och genomför bostadsprojekt från idé till slutförsäljning.
BSK Arkitekter ingår också som en strategisk resurs i koncernen.
Arconakoncernen omsatte ca 700 MSEK under 2010.

Kontakter

Peter Kvist

Peter Kvist

Presskontakt VD 08-6012152

Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Arcona genomför uppdrag i samverkan med kunder/leverantörer inom byggande och fastighetsutveckling i såväl Stockholm som Uppsala.
Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar i en form av partnering. Arcona Projektutveckling erbjuder konsulttjänster i fastighetsutveckling med lokaler och bostäder, samt genomför projekt i egen regi. Arcona är sedan årsskiftet 2013/14 en del av Veidekke-koncernen.

Arcona
Box 19513, Rehnsgatan 11, 1tr
104 32 Stockholm
Sweden