Gå direkt till innehåll
Ombyggnaden av fastigheten Sågen 19 nominerad till ROT-priset 2010

Pressmeddelande -

Ombyggnaden av fastigheten Sågen 19 nominerad till ROT-priset 2010

Totalrenoveringen av kontors- och butiksfastigheten Sågen 19 på Långholmsgatan vid Hornstull är nominerad till ROT-priset 2010. Arcona har fungerat som byggentreprenör för ombyggnaden av den första etappen.

Fastigheten på ca 9.500 m2 ägs av Bonnier Fastigheter och har byggts om i två etapper. I den första etappen totalrenoverades kontorsplanen 4-10 och fasaderna nydanades, inflyttningen påbörjades hösten 2008 och nu pågår byggnation för de sista ytorna innan huset är fullt.

Vid upprustningen av fastigheten var det viktigt att betona byggnadens konceptuella och strukturella karaktär.  Arkitekter för ombyggnaden var Wester+Elsner Arkitekter samt BSK Arkitekter.

- ”Utvecklingen av fastigheten har varit ett synnerligen bra samverkansprojekt där Arcona tidigt såg fastighetsutvecklingspotentialen för Hornstulls-kvarteret vilket ledde till förvärvet från Stockholms Stad”, berättar Niklas Virving, projektledare på Arcona och fortsätter ”Arconas arbetsmetod Lean Construction har genomsyrat hela projektet vilket har gett kunden en bra, snabb och kostnadseffektiv leverans”.

 ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Ämnen

Kategorier

Regioner


 

Arcona är ett företag baserat i Stockholm, som i nära samverkan med kunder och leverantörer genomför uppdrag inom byggande och fastighetsutveckling.
Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar alltid i en form av partnering, via den så kallade Leanfilosofin. Genom Arcona Concept och Arcona Living erbjuder Arcona konsulttjänster i fastighetsutveckling inom både kommersiella lokaler och bostäder, samt genomför projekt i egen regi.
Även BSK Arkitekter ingår i Arconakoncernen.
Arconakoncernen omsatte 2009 ca 560 MSEK.

Kontakter

Niklas Virving

Niklas Virving

Avdelningschef 08-601 21 71

Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Arcona genomför uppdrag i samverkan med kunder/leverantörer inom byggande och fastighetsutveckling i såväl Stockholm som Uppsala.
Byggverksamheten Arcona Lean Construction arbetar i en form av partnering. Arcona Projektutveckling erbjuder konsulttjänster i fastighetsutveckling med lokaler och bostäder, samt genomför projekt i egen regi. Arcona är sedan årsskiftet 2013/14 en del av Veidekke-koncernen.

Arcona
Box 19513, Rehnsgatan 11, 1tr
104 32 Stockholm
Sweden