Pressmeddelande -

Särskilt yrkesskickliga lärare i förskolan


Särskilt yrkesskickliga lärare i förskolan
Utökat fokusområde för Arete Meritering.


Hur synliggörs lärares skicklighet? 

Arete Meritering erbjuder en strukturerad och oberoende metod för att uppmärksamma och lyfta särskilt yrkesskickliga lärare genom ett meriteringsprogram. I metoden ingår att deltagaren dokumenterar och synliggör sin kompetens genom att hitta evidens för sin excellens. Det ger även läraren en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik.

Sedan 2012 har drygt 1 000 lärare från cirka 300 skolor blivit meriterade genom Arete Meritering.

I ett års tid har vi vidareutvecklat så att nu även lärare i förskolan kan genomgå samma utvecklingsprocess. 

Uppstarten sker den 18 maj.

Hur går det till?

Läraren skriver texter som utgår ifrån Arete Meriterings fyra bedömningsområden, tre perspektiv och 7 yrkesaspekter som finns beskrivna i ett programkompendium. Allting sammanställs digitalt på areteportfolj.se där läraren laddar upp sin meritportfölj. Programmet görs på egen tid under 6 månader.

Tre verktyg ingår som stöd i programmet:

 • Mallar till förskolechefens vitsord
 • Oberoende observatör som besöker läraren (inkl protokoll för observationer)
 • Stöd för läraren att skriva en argumenterande texter

Portföljen granskas och bedöms sedan av en examinatorsgrupp, enligt Aretes 7 yrkesaspekter. Meriteringssystemet garanterar att en transparent och likvärdiga bedömning görs. Vår examinatorsgrupp består av meriterade lärare, rektorer och utvecklingsledare från olika huvudmän. Hela processen övervakas av Aretes fristående meriteringsråd (Lars Flink, fd VD SIS, Leif Davidsson, fd ÖD på Skolverket och Helena sagar, disputerad lärare, Kungsbacka)

För mer information om Arete kontakta Per Reinolf, VD på 0704 33 45 44

Ämnen

 • Skola

Taggar

 • stockholm stad
 • förskola
 • landskrona
 • svalöv
 • trelleborg
 • yrkesskicklighet
 • åstorp
 • nacka kommun
 • arete meritering

Kort om oss på Arete meritering:

Bakgrunden till att vi finns är att yrkesskickliga lärare gör skillnad i verksamheten. Det vet alla. Problemet har varit att just mäta yrkesskicklighet. Går det att veta vilka lärare i förskolan som är särskilt yrkesskickliga? Vad kännetecknar den skicklige lärarens praktik?

I arbetet med att utveckla meriteringsprogrammet har vi inhämtat synpunkter från forskare, skolledare, lärare, elever och föräldrar. Vi har studerat nationell och internationell forskning inom området, analyserat olika internationella system för att certifiera/meritera särskilt yrkesskickliga lärare (bl.a. det amerikanska NBPTS). Vi har studerat bedömningsprotokoll (t.ex. vid VFU) och kompetensprofiler för lärare i samband med introduktionsåret samt testat och utvecklat systemet i samarbete med verksamma lärare.

www.aretemeritering.se

 

Presskontakt

Per Reinolf

Presskontakt Chef, Arete Meritering 08-562 268 03

Relaterat material

Relaterade nyheter