Pressmeddelande -

Sveriges Television anmäls till Granskningsnämnden för otillbörligt gynnande av Villaägarnas Riksförbund.

I ett inslag i Rapport den 30 maj beskrivs en tvist mellan Arid och Villaägarnas Riksförbund, angående Arids teknik för dränering (baserad på s.k. elektroosmos) där Villaägarna påstår att tekniken är en ”bluff”. För att styrka detta påstående hänvisar Villaägarna till professor Folke Björk vid KTH som i sin tur refererar till ”flera forskarrapporter om elektro-osmos” utan att närmare ange vilka. Genom att inte granska dessa påståenden eller professor Björks kunskaper i ämnet förleds tittaren att tro att Villaägarna har belägg för sin ståndpunkt.

Detta är fel – Villaägarnas Riksförbund har inte kunnat peka på en enda opartisk forskningsrapport som stödjer deras påstående – vilket SVT hade kunnat konstatera i det fall vi hade fått samma möjlighet att yttra oss som Villaägarnas representanter.

Som ”kronan på verket” döper SVT inslaget till ”Alternativ dräneringsmetod döms ut.”

Till skillnad från Villaägarna och professor Björk hade vi, innan sändningen, försett SVTs journalist med flera namngiva forskningsrapporter som SVT kunde granska. Den viktigaste av dessa är en forskningsrapport från 2002 vari US Army Corps of Engineers bevisar, såväl i laboratoriemiljö som i fälttester, att dräneringstekniker baserade på elektroosmos är ett effektivt och ekonomiskt alternativ till traditionella dräneringsmetoder.

Vi berättade även att såväl rapporten som forskarna bakom har premierats för detta arbete med ett antal utmärkelser, t.ex. ”IEEE Division New Electrochemical Technology Award, 2011 från ECS The Electrochemical Society i USA, ett sällskap som verkar för att föra teoribildningen framåt på det elektrokemiska området och som räknar ett antal Nobelpristagare bland sina medlemmar, t.ex. 2014 års pristagare i fysik Hiroshi Amano och Shuji Nakamura. Detta ger en vink om utmärkelsens dignitet. Denna information valde SVT att ignorera.

Efter att inslaget sändes kontakta vi SVT med en begäran om att få kommentera Villaägarnas och professor Björks felaktiga påståenden. SVT svarade att de inte var intresserade.

För att få detta genmäle tvingas vi därför att nu anmäla inslaget till Granskningsnämnden. Trots att SVT har fått tillgång till forskningsrapporter som bevisar att vår metod fungerar och trots att de saknar forskningsrapporter som pekar på motsatsen, väljer man att okritiskt publicera uttalanden mot vår metod, utan att ge oss möjlighet till genmäle. SVT har därvid grovt åsidosatt sina löften om en oberoende, opartisk och saklig granskning och samtidigt åsamkat oss stor skada.

Vi hade en förhoppning om att SVT skulle göra en opartisk granskning av oss och Villaägarnas Riksförbund och att det då skulle uppdagas hur Villaägarna inte drar sig för att förtala, hota och ljuga för att försvara sina dunkla affärer.

Villaägarnas Riksförbund har enorma resurser till sitt förfogande och kanaler som når ut till hundratusentals läsare. Vi har inget av detta och är därför helt utelämnade till att media som SVT lever upp till sitt syfte att vara ”ett oberoende mediaföretag i allmänhetens tjänst".

Den som vill syna Villaägarnas bluff kan läs mer här.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • rapport
  • svt
  • elektroosmos
  • dränering
  • villaägarnas riksförbund
  • arid

Arids idé är att lösa privata och kommersiella fastighetsägares fuktproblem utan att störa och förstöra. Vår fokus är på fukt i grund och källarväggar som består av kapillärsugande material, till exempel betong, tegel eller lera. Vi löser problemen med modernaste teknik, inifrån – utan att gräva. Bland våra kunder finns både enskilda villaägare till bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag och fastighetsbolag.

Kontakter

Björn Sundvall

Presskontakt