Pressmeddelande -

Arkitektur och design ökar den upplevda tryggheten på offentliga platser - Resultat presenteras i ny rapport

Arkitektur och design ökar den upplevda tryggheten på offentliga platser

 • Resultat presenteras i ny rapport

ArkDes Think Tank, som är en del av museet ArkDes och en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design, har gett i uppdrag åt Spacescape att undersöka vilka effekter olika trygghetsskapande åtgärder har genererat. Fyra platser, där olika typer av åtgärder med ett uttalat trygghetsfokus har genomförts, valdes ut: Tjejtrappan i Helsingborg, Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhils tunnlar i Huddinge samt Noorskens tunnel i Fisksätra.

På platserna har Spacescape gjort observationer och pratat med förbipasserande. De har även intervjuat personer som varit inblandade i de olika projekten. Resultatet visar bland annat på att omsorg om en plats gör skillnad i känslan av upplevd trygghet. Däremot är det viktigt att arbeta med hela platsen eller hela stråket och inte enbart göra mindre punktinsatser. Trots att en tunnel blir tryggare väljer människor en annan väg om andra delar av sträckan känns mörka och obehagliga.

Några av resultaten i rapporten:

 • Belysning leder generellt till ökad upplevd trygghet.
 • Färgsättning leder till en ökad positiv känsla för platsen.
 • Fler aktiviteter, så som grillplats, utegym och lekplats leder till att nya grupper börjar besöka platsen vilket leder till ökad upplevd trygghet.

Rapporten visar också att även om enstaka fysiska åtgärder bevisligen kan påverka upplevelsen av en plats, har trygghet sällan bara med den specifika platsens utformning att göra. I exemplet Woodhills tunnlar riktades kritik mot att åtgärderna bara fokuserat på tunnelns utformning och att inget helhetsgrepp hade tagits för att hantera läget och den öde gångstigen. Läget kan påverkas genom stadsutvecklingsprojekt, exempelvis genom nya överblickbara kopplingar mellan platser, ökad täthet som leder till ökad närvaro av människor och ny bebyggelse som vänder sig mot platsen och på så vis ökar den informella övervakningen.

- Vi arbetar med att ta fram ny kunskap kring arkitektur och designfrågor och den här rapporten är ett viktigt verktyg för att förstå och följa upp de insatser som görs och vad de får för effekt, säger Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank.

I studien uppmärksammas även ett attitydskifte gällande övervakningskameror. De efterfrågas i flera fall av förbipasserande och ses inte längre som lika problematiska från en av de tillfrågade kommunernas sida.

Bland de personer som upplevde störst otrygghet märktes även en lägre tilltro till andra människor. Både i form av ökad risk att bli utsatt för brott och om andra skulle ingripa även om de hörde eller såg något.

Rapporten finns att läsa här:

https://arkdes.se/wp-content/uploads/2019/04/rapport-frn-spacescapes.pdf

För intervjuer, kontakta: Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se, 073-273 36 00.

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • trygghetsrapport
 • spacescape
 • trygghet
 • design
 • utställning
 • arkitektur och designcentrum
 • arkdes

Regioner

 • Stockholm

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta