Pressmeddelande -

Utställningen om Asplunds rådhus i Göteborg och diskussionskvällar kring det moderna kulturarvet

Den 26 januari öppnar utställningen om Gunnar Asplunds tillbyggnad av Göteborgs rådhus på Arkitekturmuseet. Rådhuset är en av Asplunds mest kända byggnader och har fått internationell ryktbarhet för sin genomtänkta gestaltning av både exteriör och interiör.

Utställningen har visats på plats i Göteborgs rådhus och tillsammans med en bok och ett seminarium spridit kunskap i ett läge när byggnaden står inför en förändring.

— När utställningen nu flyttar in på Arkitekturmuseet vill vi samtidigt väcka frågor kring hur vi tar hand om det moderna kulturarvet och ordnar fyra programkvällar. Det finns många byggnader som nu står inför en förändring – från Asplunds Stadsbibliotek till Ralph Erskines villa – men också lyckade exempel som är värda att lyfta fram säger Susanna Janfalk, intendent på Arkitekturmuseet, Utställningen visar ett av Asplunds längsta projekt som pågick från det att han vann tävlingen 1913 tills huset stod klart 1937. En stort och prestigefullt projekt som påbörjades när Asplund var nyutexaminerad och invigdes när han var professor och välrenommerad arkitekt.

Byggnaden är idag ett givet besöksmål för arkitekturstudenter från hela världen och en av anledningarna är det helhetstänk som genomsyrar byggnaden. Asplunds gestaltning inbegriper såväl byggnadens placering i förhållande till torget som hur man ska röra sig i rummet och designen på möbler, lampor, skyltar, handtag och textilier.

Programkvällar:


Villa Erskine - 1 februari kl 18:
Informationskväll om situationen för Villa Erskine och före-
läsning om Ralph Erskine och livet som levdes i villan av hans kollega Bengt Ahlqvist.


Wiel Arets - 22 februari kl 18:
Den nederländske arkitekten Wiel Arets ger en föreläsning om att bevara med kulturvärdet i behåll, med konkret erfarenhet från Glaspaleis i Herleen.

Arvet efter Asplund - 8 mars kl 17.30-19.30:
Vad sker med det Asplundska arvet - förutom Göteborgs rådhus berörs tingshuset i Sölvesborg, Skandiabiografen och Stockholms stadsbibliotek.

Vårt unga arkitekturarv - 15 mars kl 17.30-19.30:
Hur går vi tillväga för att säkerställa att moderna byggnader med kulturvärde bevaras när de nu är i behov av renovering eller byte av verksamhet?

Pressbilder:
http://www.arkitekturmuseet.se/pressrum/goteborgs-radhus/

Kontakt:
Susanna Janfalk, intendent, 08-587 270 27, susanna.janfalk@arkitekturmuseet.se
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, Stockholm
www.arkitekturmuseet.se

Presskontakt: Åsa Svensson, asa.svensson@arkitetkturmuseet.se, 08-587 270 07, 073-273 36 00

Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm